VLOS Website

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ben jij ook een Vriend van VLOS?

E-mailadres Afdrukken PDF

Persbericht 23 april 2014 – Sint-Niklaas

Na enkele recente negatieve berichten over de vzw VLOS, wilden enkele sympathisanten van VLOS aantonen dat er in Sint-Niklaas een breed draagvlak bestond voor VLOS en dat het werk van haar vele vrijwilligers gewaardeerd werd. Al snel groeide de groep uit tot een 100-tal enthousiastelingen, die zich de ‘Vrienden van VLOS’ doopten. Ze roepen nu iedereen op om zich te outen als Vriend van VLOS.

VLOS staat voor Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas. Het is een vereniging die hulp biedt aan vluchtelingen, zowel administratief, materieel als psychologisch. VLOS organiseert opvang van dakloze mensen zonder papieren. De organisatie neemt deel aan overleg op lokaal, regionaal en nationaal niveau en stelt schendingen van mensenrechten aan de kaak. Verder organiseren de vele vrijwilligers van VLOS tal van activiteiten voor vluchtelingen én het brede publiek.

De Vrienden van VLOS willen aan het grote publiek tonen dat zij de activiteiten van VLOS steunen. Iedereen die bekommerd is om het lot van vluchtelingen en VLOS een warm hart toedraagt, kan Vriend van VLOS worden. De nieuwbakken vereniging heeft alvast een aantal activiteiten gepland. Zo worden er buttons aangemaakt, videofilmpjes in elkaar gebokst, komt er een foto-expo, zal er een bonte stoet door de stadskern trekken en zou er een happening plaatsvinden op het Sint-Nicolaasplein en in Jeugdcentrum Den Eglantier. Voor deze laatste twee activiteiten is wel nog de toelating van het stadbestuur vereist. Er wordt ook een facebookpagina aangemaakt.

De Vrienden van VLOS vragen steun aan het ruime middenveld van Sint-Niklaas. Iedereen kan zich outen als Vriend van VLOS: verenigingen, scholen, bedrijven, instellingen, maar uiteraard ook individuen. Dat kan door aan de activiteiten deel te nemen, door buttons te dragen, in te schrijven op de nieuwsbrief of de facebookpagina te liken. Er is ook een ‘verklaring’ die organisaties kunnen onderschrijven. Alle info is te verkrijgen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Wie een stap verder wil gaan en wil meewerken aan de organisatie van al dat fraais, is uiteraard ook welkom.

 Enthousiasme

Niemand had gedacht dat het zo’n vaart zou lopen. Op de eerste vergadering op 10 april, die op enkele dagen gepland werd, daagden meer dan 50 personen op. Die bijeenkomst verliep heel goed en in een positieve sfeer. Er kwamen veel goeie ideeën uit voort. Vele anderen sloten later aan. De initiatiefnemers werden overrompeld door het grote aantal positieve reacties, e-mails, facebookberichten en telefoontjes. Ze werden enkele dagen geleefd. Het resultaat mag er wezen: een nieuwe Sint-Niklase vereniging vol positieve, creatieve mensen die solidair zijn met vluchtelingen en met degenen die zich hun lot aantrekken. Vluchtelingen, asielzoekers, uitgeprocedeerden en mensen zonder papieren verlaten hun thuisland niet voor hun plezier en leven vaak in moeilijke omstandigheden. De Vrienden van VLOS willen aantonen dat zij bekommerd zijn om hun lot en dat ze respect hebben voor organisaties die zich voor hen willen inzetten.

 

De visie en doelstellingen van de Vrienden van VLOS

Visie

De Vrienden van VLOS staan uiteraard achter de visie van VLOS en adopteerden dan ook diezelfde visie tot de hunne. 

 • Alle mensen zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde fundamentele rechten.
 • Elke persoon wiens leven, integriteit of vrijheid bedreigd wordt heeft recht op bescherming. Politieke, economische en ecologische vluchtelingen, asielzoekers, uitgeprocedeerden en “Mensen zonder Papieren”, verdienen allen onze sympathie, bijstand en gastvrijheid.
 • Vluchtelingen zijn van alle tijden. De wereldsituatie, waarin de kloof tussen rijken en armen steeds groter wordt, onderhoudt de migratie- en vluchtelingenstromen. Vluchtelingen zullen naar ons blijven komen.
 • Onze samenleving is multicultureel.
 • Daar waar de overheid te kort schiet in het waarborgen van de rechten van vluchtelingen, is het logisch dat organisaties voor hen opkomen. Deze organisaties – en meer specifiek VLOS – krijgen de steun van de Vrienden van VLOS.

Doelstellingen 

 • Bekendmaken van de vzw VLOS en haar activiteiten.
 • Aantonen dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor VLOS en dat het werk van haar vele vrijwilligers wordt gewaardeerd in Sint-Niklaas. De mogelijkheid bieden aan het maatschappelijk middenveld om haar steun aan VLOS kenbaar te maken.
 • Het maatschappelijk draagvlak voor de principes opgesomd in de visie, verbreden en onderhouden.

 Gerechtelijk onderzoek

 De Vrienden van VLOS spreken zich niet uit over het gerechtelijk onderzoek dat momenteel naar VLOS loopt. Het gerecht moet haar werk doen. Ze wachten daar de resultaten van af. De acties gaan niet over het gerechtelijk onderzoek.

 Politiek onafhankelijk

 De Vrienden van VLOS zijn partijonafhankelijk. Ze waarderen wel de steun van politieke partijen en organisaties die VLOS waarderen. Politieke partijen of partijpolitieke organisaties nemen geen deel aan de organisatie van de acties, maar zijn wel welkom op de acties zelf. Politici zijn welkom in de vereniging, maar dan wel uit persoonlijke overtuiging en ten persoonlijken titel.

 Contact

 Meer info over de Vrienden van VLOS: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 Meer info over VLOS: Jozef Hertsens, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , 03 766 29 13, 0477 40 62 19, www.vlos.be

You are here: