VLOS Website

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oost West Thuis Best ! ?

E-mailadres Afdrukken PDF

vlucthelingen op bootDe gebeurtenissen van de laatste maanden in Noord Afrika en het Midden-Oosten hebben ons nog eens de ogen geopend voor de situatie waarin de bevolking daar dagelijks leeft : afwezigheid van elke inspraak, onderdrukking, uitschakeling van tegenstanders van het regime, kortom dictatuur. Voeg daarbij corruptie, de onrechtvaardige verdeling van de rijkdom, een massale werkloosheid, vooral bij de jongeren, die het overgrote deel van de bevolking uitmaken en geen uitzicht op verbetering hebben, en het is logisch dat de bom moest barsten.

 

Merkwaardig genoeg preekt het Westen nu de noodzaak van democratie maar vergeet dat het altijd de regimes steunde die verantwoordelijk waren en zijn voor het gebrek aan democratie, en dat het hun leiders, die de mensenrechten met de lippen maar niet met daden beleden en belijden, in de armen sloot.

Voorbeelden uit het recente verleden zijn Iran en Algerijë.

In Iran heeft Het Westen (Amerika) al te lang de Sjah, die op dictatoriale wijze zijn land wilde 'verwesteren', de hand boven het hoofd gehouden. Olie was blijkbaar belangrijker dan democratie. Toen zijn volk hem wandelen stuurde (1979) heeft het zich dan ook resoluut tegen het Westen gekeerd. Het daarna geïnstalleerde theocratische regime is echter in het zelfde dictatoriale bedje ziek. Wanneer komt hier de opstand ?

In Algerië won het Fis (Islamitische heilspartij) in 1991 de democratisch georganiseerde verkiezingen. Uit schrik voor een islamitisch regime pleegde het leger, hierbij gesteund door Frankrijk, een staatsgreep en stelde het Fis buiten de wet; het Westen herademde. Het gevolg was een bloedige burgeroorlog, waarvan het land nog niet bekomen is .

Welk soort democratie willen we dan wel ?! Islamofobie is een slechte raadgever.

Tunesië, Egypte, Jemen, Bahrein, Lybië , zij zelf zullen bepalen hoe hun toekomst er moet uitzien.

Dat de opstanden een vluchtelingenstroom opgang zullen zetten, in de eerste plaats naar de onderbuik van Europa, laat zich raden. Fort Europa wordt nu al nerveus. Enkele Europese regeringen hebben trouwens al laten weten dat ze niet bereid zijn contingenten vluchtelingen uit Lybië op te vangen. Uiteraard kunnen en moeten we al die vluchtende mensen niet opvangen, dat vragen ze ook niet. Maar het zou een verkeerde reflex zijn moesten de recente gebeurtenissen een legitimatie zijn om de asielpolitiek te verstrengen.

Europa is wel verplicht hen royaal te helpen, want het heeft boter op het hoofd door zolang uit eigenbelang de ogen te hebben gesloten voor de corrupte regimes.

Ondertussen speelt er zich een drama af in Lybië. In de eerste plaats voor de Lybiërs zelf die door hun eigen leger gebombardeerd worden. In de tweede plaats voor de talrijke vluchtelingen uit sub-sahara Afrika. Uitgebuit door mensensmokkelaars en roversbenden zijn ze na een langdurige en onmenselijke tocht door de woestijn op hun weg naar Europa in Lybië gestrand. Waar ze vroeger door het Khadafi-regime hard aangepakt werden, worden ze nu door de tegenstanders van Kadhafi als zijn huurlingen beschouwd en dreigen gelyncht te worden.

Hopelijk hebben we lessen geleerd voor wat onze houdig nu moet zijn ten opzichte van de andere regimes in de regio o.a. van Marokko en niet in het minst van Saoudi Arabië .

Een vonk -- de zelfverbranding van een groente- en fruitverkoper in Tunesië -- kon het hele Midden-Oosten in brand zetten, en zal hopelijk alle dictatoriale regimes ter wereld ongerust maken.

Een politiek van rechtvaardigheid gericht op de verbetering van de levensstandaard van hen die het slecht hebben en niet op de consolidatie van de eigen welvaart is de opdracht voor wat we gewoon zijn het Westen te noemen. Daarbij horen ook wij.

Ondertussen zal Vlos zich verder inzetten voor de vluchtelingen die hier gestrand zijn en op ons beroep doen.

Piet Willems

You are here: Nieuws Opinie Oost West Thuis Best ! ?