VLOS Website

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

VLOS-actie "BABYLON" op 14 juni 2011 aan het monument Het Woord op de Grote Markt in Sint-Niklaas

E-mailadres Afdrukken PDF

 

VLOS-actie "BABYLON" op 14 juni 2011  aan het monument Het Woord op de Grote Markt in Sint-Niklaas.

Onderwijs is een mensenrecht, ook voor mensenvlos2 zonder papieren.

Als het van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) afhangt, vliegen mensen zonder papieren vanaf september zonder pardon van de schoolbanken. “Om de wachtlijsten in te korten”, zegt de minister zelf. Veel van die mensen volgden tot nu Nederlands of een beroepsopleiding in het volwassenenonderwijs. “Het onderwijs wordt misbruikt om een strenger asielbeleid door te drukken”, zegt Dirk De Zutter van de christelijke onderwijsvakbond COC. 

Nederlands leren om te integreren mag niet meer. “Gaat men dan hetzelfde doen in de gezondheidszorg?” Vorige week werd nog in verschillende steden betoogd tegen het nieuwe decreet.Leerkrachten uit het volwassenenonderwijs, maar ook mensen uit de samenlevingsopbouw verzetten zich tegen het verbod.Het verbod voor mensen zonder papieren om nog les te volgen, zit vervat in het Onderwijsdecreet XXI, dat een hele resem nieuwe wetgeving bevat voor het Vlaamse onderwijs. Het decreet is inmiddels al goedgekeurd in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement.

Geen taalopleiding en geen beroepsopleiding

Normaal gezien zou het voltallige parlement zich vorige week uitspreken, maar de stemming werd uitgesteld naar afgelopen woensdag. Bij het ter perse gaan was de uiteindelijke beslissing nog niet bekend, maar alles wijst erop dat het decreet zal goedgekeurd worden. Alleen Groen! had aangegeven tegen te zullen stemmen. Concreet zullen mensen zonder papieren geen opleiding meer kunnen volgen in centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie.

Het argument van de wachtlijsten is bizar omdat daar helemaal geen betrouwbare gegevens over zijn. “Die wachtlijsten zitten voortdurend in een jojo-beweging. De jongste jaren heeft de Vlaamse overheid steeds meer mensen een verplicht inburgeringstraject opgelegd zonder daar de nodige middelen voor vrij te maken. Net dat beleid heeft de wachtlijsten gecreëerd. Mensen zonder papieren hebben daar maar weinig mee te maken. Vergeet ook niet dat deze mensen uit vrije wil Nederlands leren. Dat is iets wat we net zouden moeten aanmoedigen. De Vlaamse regering doet nu het omgekeerde. Wie gemotiveerd is om zich te integreren en onze taal te leren, wordt aan de deur gezet. Schoolkinderen mogen zich nog integreren, hun ouders daarentegen? Begrijpe wie begrijpenkan.”

Regularisatie

Minister Smet verdedigt zich door te stellen dat enkel mensen, die definitief uitgewezen zijn, zullen uitgesloten worden. “Dat klopt niet helemaal. Het decreet slaat inderdaad op mensen wiens procedure afgesloten is en die een negatieve beslissing gekregen hebben. Dan nog kunnen ze een aanvraag indienen voor regularisatie, bijvoorbeeld om medische redenen. Daarin hangen hun kansen net af van hun kennis van het Nederlands, een taal die ze dus niet meer mogen leren. Overigens mogen hun kinderen wel nog naar school. Wie Nederlands wil leren om zijn kinderen goed te begeleiden, zal dat dus niet meer kunnen. Een absurde situatie.

”Mensen toch les laten volgen als ze moeten terugkeren, heeft dat wel zin? “Zeker en vast”, vindt Dirk De Zutter. “Veel mensen zonder papieren volgen bijvoorbeeld een beroepsopleiding, waarvoor trouwens nergens wachtlijsten zijn. Dat kan evengoed deel uitmaken van een begeleide terugkeer. Mensen zullen misschien zelfs eerder geneigd zijn om terug te keren met een diploma op zak. Dat geeft hen ook meer kansen in hun land van herkomst. Al die deuren worden in één ruk dichtgegooid. Mensen zonder papieren mogen vanaf september echt geen enkele opleiding meer volgen”.

Strenger asielbeleid

Voor leerkrachten en hulpverleners is het duidelijk dat hier een andere agenda speelt. “De Vlaamse regering misbruikt het onderwijs om een strenger asielbeleid door te drukken. Voor ons kan dat echt niet. De schoolbanken moeten een veilige omgeving zijn, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Onderwijs is een mensenrecht, dat kun je aan niemand ontzeggen. Hoe ver gaat men dit beleid doortrekken? Gaat men straks hetzelfde doen in de Vlaamse gezondheidszorg?”

Peter HeirmanVISIE ACW-nieuws 24 juni 2011

You are here: Nieuws Opinie VLOS-actie "BABYLON" op 14 juni 2011 aan het monument Het Woord op de Grote Markt in Sint-Niklaas