Verhalen van onze Afghanen

Afdrukken

Ik bezocht vorige week Wahid en Jamal in 'Deport centre', want zo noemen en voelen onze Afghaanse jongens deze 'Gesloten centra voor illegalen'. Zij zijn radeloos omdat zij binnenkort, zoals reeds drie vrienden, gedwongen op het vliegtuig zullen gezet worden richting Kaboel.

Wahid is een trekker bij VLOS en Jamal is dat in onze zaalvoetbalploeg. Lees het verhaal van Jamal en Parameet op vluchtelingewerk.be via deze links. Alle rechtsmiddelen zijn uitgeput om hen vrij te pleiten. Hun enige 'misdaad' is dat zij via hun bezetting en straatprotest vragen om in dialoog te gaan met het beleid om de gedwongen uitwijzingen te stoppen en een tijdelijk beschermingsstatuut te bekomen.

Vele grote middenveldorganisties hebben een eisenpakket ondertekend met verwijzing naar het UNHCR rapport over verslechterde veiligheid in Afghanistan. De organisaties vragen hen niet gedwongen uit te wijzen. Immers, de Afghaanse ambassade geeft geen doorlaatbewijs - België gebruikt een EU-laissez-passer die eigenlijk bestemd is voor militairen en diplomatiek personeel: alles mag en kan om arme drommels terug te sturen! Niet makkelijk, want Maggie De Block gaat nooit in debat met het middenveld. Wie haar en haar dochter OCMW-voorzitster twee uren hoorde op Touche, Radio 1, weet nu wat 'ondraaglijke lichtheid' betekent. Terwijl mensen kapot gaan van miserie in ons eigenste België, scoort zij steeds meer bij het verzuurde publiek. Dit zal ons allen nog zuur opbreken.

Er gebeuren toch ook veel goede dingen door mensen die zich laten raken door het lijden in het gezicht van de vluchteling. Zij nemen hun verantwoordelijkheid om deze miserie draaglijk te maken. Zo ook doet VLOS met een heel team!

Onze Familiebrunch werd weer een groot succes. De VLOS-quiz was wat minder op de vooravond van de herfstvakantie. Toch brachten deze twee acties weer wat zaad in het bakje om mensen zonder rechten te voeden ! En dan nog alle stille werkers in VLOS-bazar, kruidenier, magazijn, transport en klusjes, medewerkers die VLOS-centrum permanent en laagdrempelig open houden om elke hulpvraag direct te beluisteren en samen met de vluchteling oplossingen te zoeken.

Ook scholen komen wekelijks met vele jongeren op bezoek en krijgen een indringende getuigenis van een Afghaanse vluchteling en aansluitend bezoek aan onze VLOS-kruidenier en -bazar. Hieruit groeien spontane acties die tegen Kerstmis veel voeding en andere hulpgoederen zullen aanbrengen. Onze vrijwiliigers, waaronder veel vluchtelingen, werken hard om 'Vluchtelingen Ondersteuning' mogelijk te maken in de komende wintertijd.

Mag ik u ook vragen om een financiële ondersteuning op BE37 7551 5332 5428 of met fiscaal attest op BE88 0000 0000 4141 van Caritas internationaal met vermelding 'P163'!

Een warme dank-u-wel van onze vluchtelingen!

Jozef Hertsens