Open kaart

Open kaart

Lieve vrienden van VLOS

We willen voor u de kaarten op tafel leggen, want we zitten in hoge nood.
De armsten onder ons in leven houden kost geld.
Wegens corona – en andere omstandigheden zijn meerdere bronnen van inkomsten nu afgesneden.
Villa Pace is afgelast; de VLOS – lunch kunnen we u, tot onze grote spijt, niet aanbieden; de Warmste Week verloopt niet zoals voorheen…
Ondertussen denkt de regering schijnbaar dat die mensen wel zullen wegsmelten, maar dat is niet zo!
Wij blijven ons ideaal trouw: elke mens in nood brood, bad en bed bezorgen.
VLOS kan dat echter niet alleen. We hebben uw hulp hard nodig.
Weet dat uw hulp voor de volle 100% naar onze doelgroep gaat, nl.de armsten onder ons.

We zijn zo vrij de verschillende manieren waarop u ons kan steunen even op een rijtje te zetten.
-Een gewone overschrijving op rekeningnr. BE37 7551 5332 5428 van VLOS vzw, Kasteelstraat 4, 9100 St-Niklaas.
-Een overschrijving met fiscaal attest (voor bedragen vanaf 40 euro) op rekeningnr. BE88 0000 0000 4141 van Caritas Internationaal Hulpbetoon vzw, Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel, met vermelding: “P 163 VLOS”
-Een permanente opdracht via uw bank (b.v. 5 of 10 of…euro per maand) op de rekeningnrs. zoals hierboven vermeld.

Dank zij u worden we zo, ondanks alle moeilijkheden, NIET buiten spel gezet, maar kunnen we blijvend verder werken.
En dan bent u voor ons de joker, onze troef in deze bizarre tijd, waarvoor oneindig veel dank.
Ter info: De superkern van de federale regering besliste dat de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 wordt verhoogd van 45% naar 60%.
Een gift van 40 euro kost u dus maar 16 euro;
Een gift van 100 euro kost u dus maar 40 euro…

Jozef Hertsens, voorzitter van VLOS

03 766 29 13 | 0477 40 62 19
info@vlos.be | vlos.be

 
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid