Bekijk online
#WeAreBelgiumToo

Het standpunt van vlos

Beste vrienden,

Vorige week startte de actie ‘We are Belgium too’ van ‘Sans Papiers TV’.

Sans Papiers TV is een onafhankelijke mediagroep die opgericht werd door mensen zonder verblijfspapieren en mensen die hen ondersteunen. Doel van deze groep is de verhalen van deze mensen vanuit hun eigen gezichtspunt te brengen. Zo willen ze sensibiliseren, vooroordelen bestrijden en zich verzetten tegen ontmenselijking en racisme.

Met hun campagne ‘We are Belgium too’ spreken Mensen zonder Papieren hun Belgische buren aan.

Ze wijzen op hun precaire situatie en vragen om hen te steunen. Concreet willen ze 150.000 handtekeningen verzamelen, één voor elk van hen.

Hun vraag?

Regularisatie op basis van duidelijke criteria en oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie.

Met VLOS steunen wij deze actie, en wel om volgende redenen:

  • Het zijn de Mensen zonder Papieren zelf die hiervoor het initiatief nemen. Hun stem klinkt niet luid, maar ze durven ze te laten horen. Hoe zouden wij niet kunnen luisteren en ondersteunen, terwijl wij al jaren hun moeilijke situatie kennen en hen helpen bij het zoeken naar oplossingen?
  • Hun vraag, regularisatie op basis van duidelijke criteria en de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie, is legitiem, haalbaar, noodzakelijk.

Als vrijwilligers bij VLOS ervaren we bijna dagelijks dat gezinnen zonder wettig verblijf onvoldoende kans krijgen op een menswaardig bestaan. Basisrechten worden hen ontnomen. Hun welbevinden is afhankelijk van de goodwill van organisaties als VLOS en van ruimdenkende en meelevende burgers. Mensen zonder Papieren moeten zich bijna constant verontschuldigen omdat ze hier zijn, voor de situatie waarin ze  terecht gekomen zijn, alsof dat hun eigen vrijwillige keuze is.

De hele logica over het al dan niet hebben van papieren, is aan grondige discussie toe. Men moet een nieuwe visie ontwikkelen over wat het betekent ‘zonder papieren’ te zijn, over de ontmenselijking van de persoon, over de misdadigheid van het in stand houden hiervan. Het oude paradigma “de vreemdeling moet zich onderwerpen aan de regels van de maatschappij, ook als die onmenselijk zijn” moet plaats ruimen voor een nieuw paradigma: “de maatschappij mag geen inhumane regels hanteren voor de vreemdeling in haar midden”. De beleidsmakers moeten stoppen zich te verschuilen achter ‘Dura Lex sed Lex’, ‘de wet is de wet, ook al is die hard’. Er is een revolutie in de geesten nodig, beleidsmatig om te zetten naar maatregelen die de Mensen zonder Papieren wel vooruit helpen.

Concreet stellen wij voor:

  • De organisatie van een nieuw opvangsysteem voor MzP, naast de bestaande centra voor nieuwkomers die asiel aanvragen, en de zogenaamde terugkeercentra die we liefst zien verdwijnen. In dit nieuwe systeem hebben mensen recht op opvang en op werk: basisvoorwaarden die hen toelaten volwaardig aan onze maatschappij deel te nemen.
  • Bij de oprichting van een nieuwe onafhankelijke regularisatiecommissie en een gemengde adviesraad, moet het middenveld een duidelijke stem krijgen.

Met VLOS zijn we altijd bereid om deel te nemen aan constructief overleg, ten voordele van de Mensen zonder Papieren. In elk geval zullen we ons ongeremd voor hen blijven inzetten en hun acties 100% steunen.

We danken u om de petitie te ondertekenen!

DE GETUIGENIS VAN MARIA

Maria: "De samenleving moet ophouden Mensen zonder Papieren als bandieten te zien, we zijn geen bandieten. We zijn mensen. We zijn mensen zoals jij, zoals iedereen. We hebben dezelfde dromen, we hebben dezelfde levensverhalen. We zijn allemaal hetzelfde. Het is gewoon een stuk papier dat ons verdeelt."

BEKIJK HIER HAAR GETUIGENIS
DE GETUIGENIS VAN APOLLINAIRE

Apollinaire: "Ik noem het eigenlijk geen werk, want niets in de werkomgeving wordt gerespecteerd. Ik noem het slavernij. Een mens is geen stuk bagage, geen handelswaar. Als je je waardigheid verliest, verlies je ook dat menselijk kader."

BEKIJK HIER ZIJN GETUIGENIS
03 766 29 13 | 0477 40 62 19
info@vlos.be | vlos.be

 
Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid