Bekijk online
Nieuwsbrief januari 2023

VLOS zorgt (ook in het nieuwe jaar)

Eerst en vooral willen we iedereen een gezond en gelukkig 2023 toewensen. De meesten onder ons hebben het nieuwe jaar waarschijnlijk ingezet samen met familie en/of vrienden, een glaasje, een heerlijke maaltijd of een gourmetschotel, en een dessert dat doet watertanden. Kortom, er werd samen genoten, gelachen en gevierd.

VLOS wenst dat zulke taferelen voor iedereen realiteit worden. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd. Nog te veel mensen moeten noodgedwongen op straat leven, hebben niks meer. Ze vallen door de mazen van ons maatschappelijk net dat hen eigenlijk zou moeten opvangen…

Ook in het nieuwe jaar heeft VLOS als doel te zorgen op verschillende vlakken. We zorgen voor vluchtelingen zonder wettig verblijf op menselijk, administratief en materieel vlak. We zorgen er mee voor dat ze zich kunnen integreren. We zorgen ervoor dat deze onzichtbare mensen zichtbaar worden. Zo kunnen nog veel voorbeelden worden aangehaald. Onze zorg is breed en beperkt zich niet tot het minimum.

Dit alles, beste lezer, is mogelijk dankzij uw steun. We willen iedereen bedanken die ons in het voorbije jaar zowel op financieel als materieel vlak heeft gesteund. We hopen dat we in het nieuwe jaar ook op veel steun mogen rekenen. Op die manier kunnen we in 2023 onze zorg voor zo veel mensen voortzetten.

Eenieder heeft recht op een warm nestje! Ook bij VLOS.

Elke dag bellen dakloze asielzoekers aan de deur van ons VLOS-centrum voor een slaapplaats. Zij zijn wettig in het land maar kregen de stempel NO SHOW, wat voor mij wil zeggen “Rot op”.Wij zorgen ...

Lees verder
Nieuwjaarswens 2023 VLOS

Jaarlijks organiseert VLOS voor haar doelgroep een nieuwjaarsfeest. De nieuwjaarswens van de voorzitter van VLOS luidde als volgt. “Lieve mensen, Welkom op ons nieuwjaarsfeest. Mag ik u en uw ...

Lees verder
Ali aan het woord

“Regelmatig rij ik met eten en kledij naar de vluchtelingen in Brussel.
Je treft daar mensen aan uit verschillende landen, maar de Afghanen zijn in de meerderheid.
Op televisie en in de kranten heb je al beelden gezien van hun miserie,

Lees verder
VLOS erkend als ‘Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen’ (VWAHWN)

Het totaal aantal erkende verenigingen in Vlaanderen werd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgetrokken van 52 tot 58. VLOS diende in april 2022 een aanvraag in, ontving in ...

Lees verder

Wij zijn het noorden kwijt!

Eind oktober schreef dokter Piet Willems, medestichter van VLOS en lid van de Algemene Vergadering, ons een brief onder de titel: ‘Wij zijn het noorden kwijt.’ Met de inhoud ervan valt hij vanaf ...

Lees verder
De VLOS-bazar in volle actie

In de VLOS-bazar hebben de vrijwilligers de laatste weken niet stilgezeten.   Op uitnodiging van de eerstejaars-leerlingen van de Broederschool (secundair onderwijs) mochten we op 18 november ...

Lees verder

Reflecties na een kennismaking met VLOS

Wie de moed heeft om VLOS een beetje van binnenuit te leren kennen, krijgt meestal een emotionele en inspirerende figuurlijke injectie die nog lang blijft nazinderen … als het ware een vaccinatie ...

Lees verder

VLOSLOGODEFINITIEF

VLOS werft aan:     PROJECTMEDEWERKER (deeltijds of voltijds)

VLOS vzw (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zich belangeloos inzet voor vluchtelingen, ongeacht hun sociale, religieuze of politieke achtergrond, met bijzondere aandacht voor hen die geen wettige verblijfspapieren hebben. VLOS biedt humanitaire ondersteuning in hun zoektocht naar administratieve begeleiding, materiële hulp en opvang. VLOS is onderdeel van een breed netwerk en tracht lokaal, regionaal en nationaal op te komen voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen.
Vanaf 1 januari 2023 is VLOS vzw erkend als ‘Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen’. Deze erkenning geeft VLOS de mogelijkheid één (deeltijdse) medewerker of twee deeltijdse medewerkers aan te werven om de noodzakelijke activiteiten te organiseren met en voor mensen zonder wettig verblijf en mensen in armoede.

Klik hier om de volledige vacature te raadplegen.

03 766 29 13 | 0477 40 62 19
info@vlos.be | vlos.be

 
Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid