Bekijk online
een vraag om hulp

Lieve VLOS-vriend,                                                 Sint-Niklaas 5 juli 2021
Lieve VLOS-vriendin,

Samen met jou zijn we gelukkig omdat we mooie zonnige dagen kregen.
Samen met jou zijn we opgelucht omdat er nu eindelijk wat licht schijnt in de lange Corona-tunnel.
Samen met jou zijn we blij om al de kleine dingen die ons leven mooi maken.


Maar niet iedereen heeft het zo goed als wij, en dat is jammer.


Ben jij nog altijd, samen met ons, bezorgd om al die vertwijfelde “sans – papiers” die hun leven maar niet op het spoor krijgen?
Wil jij, samen met ons, hen op de best mogelijke manier blijven helpen?
Zij moeten een lange, moeilijke weg afleggen.
Zonder onze steun redden zij het echt niet.
Kan jij, samen met ons, hen laten voelen dat ze er niet alleen voor staan,

DAT IEMAND OM HEN GEEFT.

Stort dan a.u.b. met een gul hart op het rekeningnummer van VLOS.
En zo breng jij, samen met ons, hoop en perspectief in de moeilijke wereld van onze mensen – in – nood.

Alvast een grote DANKJEWEL.     Jozef Hertsens VLOS vzw.

Je kan ons steunen via het gewone rekeningnummer BE37 7551 5332 5428 van VLOS vzw Kasteelstraat 4, 9100 Sint-Niklaas.

Een overschrijving met fiscaal attest voor een bedrag vanaf 40 Euro is mogelijk door te storten op het rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 van Caritas Internationaal Hulpbetoon vzw, Liefdadigheidsstraat 43,
1210 Brussel, met vermelding “P 163 VLOS”

Wens je ons op regelmatige basis te steunen, dan kan dat door aan je bank een permanente opdracht te geven. (b.v. 5 of 10 of 20 of…Euro per maand)
Voeg daarbij het rekeningnummer zonder of met fiscaal attest (zie hierboven)

HEEL ERG BEDANKT voor je steun aan nieuwkomers in een precair verblijf, zoals vroeger Ali !!!

03 766 29 13 | 0477 40 62 19
info@vlos.be | vlos.be

 
Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid