Bekijk online
Brief voor steun

De dagelijkse realiteit bij vlos

Bij VLOS voelen wij de polsslag van vluchtelingen, die wanhopig zoeken naar wat warmte in deze koude donkere dagen.
Bij de officiële telling op 28 oktober 2022 van dak- en thuislozen die worden geholpen door VLOS stond de teller op 74, inclusief gezinnen die wij voor 1 persoon tellen.
Een groot deel daarvan zijn mensen met wettig verblijf op de dool!

Dinsdagnacht om 3 uur gaat mijn gsm. De spoeddienst van VITAZ vraagt of wij een 70-er kunnen opvangen die in de wachtzaal warmte zoekt. Ik bel eerst naar de politie: er is geen plaats in het crisisopvangnetwerk. Ik bel naar Ali, de conciërge bij VLOS. Hij geeft Ahmed  een matras in de keuken. Daar slapen reeds twee mannen.
De volgende dag nemen wij contact via de HUB-vrijwilligersopvang in Brussel en vertrekt hij met de  trein. Wij geven hem een simkaart en blijven in contact via WhatsApp.

Deze week kwam Wissam, een Syrische man met een houten kruk bij VLOS aan. Zijn voet werd verbrijzeld tijdens de oorlog. Hij werd wel ingeschreven als asielzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), maar kreeg geen opvang. Hij keerde terug naar Brussel om opvang af te dwingen bij de Arbeidsrechtbank en nu slaapt hij opnieuw in Sint-Niklaas bij een vriend/tolk. Onze dokter vond een orthopedist om zijn voet te verzorgen. Administratief doet VLOS alles. Alle kosten werden betaald door VLOS.

Veel asielzoekers, die dagen en nachten gewacht hebben op straat om hun vraag tot bescherming in te dienen bij DVZ, Pacheco, worden uiteindelijk geregistreerd.  Mét deze bijlage 26, een document dat zij nu wettig in het land zijn, hebben zij recht op een verblijf in een asielcentrum. Daarvoor moeten zij zich aanbieden bij de dispatching van het Klein Kasteeltje maar velen worden wandelen gestuurd.

Zij zoeken, zoals 2000 jaar geleden in Bethlehem, naar een herberg maar “geen plaats”

Eergisteren werden in Brussel slechts 100 noodopvangplaatsen geopend voor duizenden wachtenden. Volgens de Staatssecretaris bleven 70 plaatsen onbenut. Wat is waar?
Waarom? Wie informeert die dolende vluchtelingen? Wie helpt hen erheen? Mogen zij wel binnen? Zij kunnen maar een moment via de telefoon een plaats reserveren. Wie kan dat?
En de vraag blijft, waarom is het niet mogelijk alles goed en op een discrete wijze te organiseren?

Zoveel vrijwilligers met een warm hart in heel België vangen hen op. Door VLOS krijgen zij in onze regio ‘opvang, voeding, kleding, medische zorg en vooral hulp bij hun asielprocedure’.
Daarvoor moeten zij eerst terug naar Brussel om hun ‘recht tot opvang af te dwingen’ met hulp van gespecialiseerde advocaten van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VwV/ Legal Helpdesk).
Fedasil wordt telkens veroordeeld tot het geven van opvang. 2.000 dakloze vluchtelingen met een bevelschrift in de hand, vragen opvang . En dan nog al die veroordelingen door het Europees Hof…. Nog altijd geen opvang voor vele alleenstaande mannen

VLOS doet er iets aan ‘onder protest’:
op zondag 18 december Dag van de Migrant in Brussel want “Opvang is een Mensenrecht!”

Alles kost geld: trein naar Brussel, simkaarten, opvolging en zorg als zij terugkomen om bij VLOS tijdelijk te slapen. VLOS neemt contact met een advocaat voor hun asielprocedure en zorgt dat zij op tijd bij DVZ zijn voor een kort interview. Daarna is het lang dakloos wachten tot het groot interview in het vluchtelingencommissariaat. De uitnodiging komt bij de advocaat waar ze een woonplaats kiezen.
Zij slapen bij vluchtelingen, die hen geen domicilie kunnen geven voor een oranje kaart waardoor zij  onbeperkt zouden mogen werken.


Onze VLOS-opvang heeft ook fantastische resultaten:
Rika, alleenstaande Afghaanse mama met 3 kinderen werd 3 jaar opgevangen bij VLOS.
Zij vroeg in 2015 asiel, kreeg driemaal negatief advies en werd nu uiteindelijk erkend als vluchteling.
Ook het gezin van Nasrin, Yosuf en hun vijfjarig dochtertje Yasna, dat hier geboren is, wordt reeds jaren opgevangen bij VLOS en is nu erkend na veel lange procedures.
Ook heel wat alleenstaande mannen zoals Masoud en Hussein kregen onbeperkt verblijf tot grote vreugde van het hele VLOS-team.


Dankzij jullie blijvende steun kunnen wij de dakloze alleenstaanden opvangen en gezinnen zoals dat van Rika en Nasrin een toekomst geven.

Warme oproep voor een gulle gift om dakloze vluchtelingen door ons vrijwilligerswerk te ondersteunen.

BE37 7551 5332 5428 (zonder fiscaal attest).

BE88 0000 0000 4141 van Caritas International, Liefdadigheidsstraat 43,
                                   1210 Brussel, met vermelding 'P163 VLOS'.

 

Het VLOS-team met onthaal en secretariaat, VLOS-kruidenier en VLOS-bazar, met ruim 60 vrijwilligers, wenst u allen een warme Kerst
en vrede en alle goeds voor 2023.


Jozef, coördinator VLOS vzw

03 766 29 13 | 0477 40 62 19
info@vlos.be | vlos.be

 
Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid