Bekijk online
Nieuwsbrief OKTOBER 2022

VLOS voor MENSEN

We voelen het wanneer we aan de kassa in de winkel staan en zeker wanneer we onze facturen in de brievenbus krijgen: het zijn geen gemakkelijke tijden. De media bevestigen dit dagelijks. We krijgen allerminst (hart)verwarmend nieuws voorgeschoteld. Velen zitten zowel letterlijk als figuurlijk in de kou.

VLOS helpt MENSEN die ondanks deze zware tijden ook nog eens door de mazen van het maatschappelijk net vallen. Ook zij voelen letterlijk en figuurlijk de bittere koude.
Een tijd geleden las ik volgende quote van auteur Khaled Hosseini, Afghaanse arts en auteur van oa. ‘De Vliegeraar’:
“Refugees are mothers, fathers, sisters, brothers, children, with the same hopes and ambitions as us – except that a twist of fate has bound their lives to a global refugee crisis on an unprecedented scale.”

MENSEN op de vlucht zijn MENSEN met dromen, MENSEN met ambities, MENSEN met een toekomstbeeld … Kortom, MENSEN zoals jij en ik.

En geen MENS verdient het om in de kou te staan.

Onmenselijk!

Ruim een jaar is er in België een opvangcrisis die voor veel asielzoekers enorme gevolgen heeft. Wij voelen dit drama tot bij VLOS. Elke dag zoeken asielzoekers op de dool naar een slaapplaats. Zo...

Lees verder
Aan de start van een nieuw schooljaar

Hopelijk zitten alle kinderen intussen op de juiste schoolbanken! Niet vanzelfsprekend, want een school vinden die afgestemd is op de talenten en competenties van ieder kind wordt steeds ...

Lees verder
Recht op een (t)huis

Bijna dagelijks wordt VLOS aangesproken door mensen zonder wettig verblijf om hen te helpen een betaalbare en menswaardige woning te vinden; vaak zijn het alleenstaande mannen of vrouwen maar soms...

Lees verder

LAAT ONZE MENSEN NIET IN DE KOU (elektriciteit - gas - water - inflatie)

Iedereen weet dat het leven steeds duurder wordt. We zijn allemaal druk in de weer om te zorgen dat we thuis geen kou zullen lijden en we de stijgende gas-, elektriciteits- en waterrekeningen ...

Lees verder

Druk van hulpvragers in VLOS-centrum blijft zeer hoog

Voorop: Elke dag krijgen we dakloze nieuwkomers-asielzoekers op bezoek die ergens in het land opvang en materiële steun zoeken, want de Dienst Vreemdelingenzaken, DVZ, zorgt niet voor hun ...

Lees verder
Onze HAZARA in de verdrukking

Een flinke vrijwilligersgroep bij VLOS, bestaande uit Hazara uit Afghanistan, was zaterdag 10 oktober 2022 van 10 tot 12 uur met velen aanwezig op het Schumanplein in Brussel bij de ...

Lees verder
‘Iedereen aan boord’: VLOS en Villa Pace

In het weekend van de Vredefeesten kon je zoals jaarlijkse gewoonte ook VLOS vinden op Villa Pace, het gratis stadsfestival te Sint-Niklaas. Dit festival staat voor vrede, duurzaamheid, ...

Lees verder

De Warmste Week 2022

Goed nieuws!   Vorige week ontving VLOS het officiële bericht dat we geselecteerd werden als project voor De Warmste Week 2022.Wij zijn heel blij één van de 270 projecten te zijn en gaan ons ...

Lees verder

13 oktober:   2de Netwerk- en ontmoetingsdag over kinderen, jongeren en
                     volwassenen zonder wettig verblijf in Arteveldehogeschool te
                     Gent (Netwerk ‘Laat ze leren’, Orbit)                  
                     NETWERKDAG

20 oktober:   Speeddate Polsslag rond ‘Wonen’ (Avansa, Sint-Niklaas)

23 oktober:    Toneel ‘De kip met de gouden eieren’, humoristisch
                      poppentheater over armoede en huurproblematiek 
                      (Sint-Niklaas)
                      https://avansa-wd.be/activiteiten-in-waas-en-dender

27 oktober:   ‘Intervisie mensen op de vlucht’ (CGG, Sint-Niklaas)

27 oktober:    Vormingsdagen ‘Polarisatie en verbinding’, stad Sint-Niklaas 
&10 oktober    inschrijving vormingsdagen

28 oktober:    Telling van dak- en thuisloosheid regio Waasland

17 november: Lerend netwerk ‘Iedereen Mee!’ in Sint-Niklaas
                      website Sint-Niklaas

24 november: Soepactie (Week van de smaak) 
                      https://www.weekvandesmaak.be/

8 december:  ‘Intervisie mensen op de vlucht’ (CGG, Sint-Niklaas)

18 december: ‘Dag van de Migrant’ met actiedag ‘Arbeidsmarktintegratie
                      van mensen zonder wettig verblijf’ (ov)

 

03 766 29 13 | 0477 40 62 19
info@vlos.be | vlos.be

 
Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid