VLOS vzw zoekt Medewerker Deeltijds/Voltijds

VLOS vzw (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zich belangeloos inzet voor vluchtelingen, ongeacht hun sociale, religieuze of politieke achtergrond, met bijzondere aandacht voor hen die geen wettige verblijfspapieren hebben. VLOS biedt humanitaire ondersteuning in hun zoektocht naar administratieve begeleiding, materiële hulp en opvang. VLOS is onderdeel van een breed netwerk en tracht lokaal, regionaal en nationaal op te komen voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen.

De ondersteuning van VLOS bestaat onder andere uit:

 • Hulp en advies bij verblijfsprocedures
 • Administratieve ondersteuning bij facturen, inschrijvingen op school…
 • Voedselondersteuning
 • Kledij
 • Medische hulp
 • Noodopvang
 • Vorming
 • Leuke activiteiten

Ons team bestaat op dit moment uit één betaalde medewerker, en meer dan 70 sterk geëngageerde vrijwilligers.
We zijn op zoek naar iemand die de gehele werking kan versterken, maar die focust op de hulpverlening.

Functiebeschrijving

Je werkt binnen de hele organisatie, maar je focus ligt op de hulpverlening

Hulpverlening

 • Je ondersteunt en geeft advies bij verblijfsprocedures.
 • Je bouwt een band op met de hulpvragers.
 • Je houdt een oogje in het zeil op onze noodopvang.
 • Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor de vrijwilligers, stagiairs en hulpverleners van buiten de organisatie.
 • Je zorgt voor stabiliteit in de werking.
 • Je werkt mee aan het toevoegen van structuur aan onze werking, zonder onze flexibiliteit en warmte als organisatie te verliezen.

Maatschappij beïnvloeden

 • Je neemt ervaringen en kennis uit de praktijk mee naar vergaderingen en doet aan beleidsbeïnvloeding.
 • Je zet af en toe iets interessant uit de werking op onze sociale media.
 • Je organiseert mee evenementen en acties met de bedoeling impact te hebben op de publieke opinie en beleid.

Algemene werking

 • Je organiseert mee activiteiten voor de vluchtelingen.
 • Je werkt actief mee aan de toekomst van VLOS.

Gewenst profiel

 • Je hebt een hart voor vluchtelingen en migranten en een (toekomstige) passie voor VLOS.
 • Je bent sociaal bewogen en geëngageerd, en een beetje rebels; je durft out-of-the-box denken.
 • Je bent flexibel en je kan werken in een soms chaotische omgeving.
 • Je bent praktisch ingesteld en hebt aanleg voor praktisch organiseren.
 • Je hebt kennis van of interesse in de verblijfsprocedures voor vreemdelingen.
 • Je wil mensen in een precaire (verblijfs)situatie begeleiden en hulp bieden.
 • Je spreekt vlot Nederlands en Engels; andere talenkennis is een pluspunt.
 • Je durft initiatief nemen.
Ons aanbod

Een deeltijdse tot voltijdse tewerkstelling (kan nog besproken worden).
Een contract van bepaalde duur van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging).
Indiensttreding: vanaf april 2024.
Een job met veel variatie, in een fantastische organisatie.
Verloning volgens PC 329.01

Contact

Stuur een motivatiebrief en CV vóór 7 april 2024 naar Luc Van Meerssche, lucv@vlos.be.
Voor meer info kan je terecht bij Caroline Derde, caroline@vlos.be of Frank Van Wolvelaer, frank@vlos.be.

Selectieprocedure

Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden motivatiebrieven en CV’s. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd om een dag mee te draaien in de werking van de VLOS kruidenier en voor een gesprek. Dit gesprek zal gaan over de inhoud van de job, je motivatie, vaardigheden en visie. 

VLOS vzw zoekt MEDEWERKER DEELTIJDS/VOLTIJDS

Close