Educatie

Educatie

Rondleidingen

VLOS heeft een interessant aanbod voor onderwijsinstellingen.

Voor de kleuters komen wij op school zelf met een kindvriendelijk verhaal "Mijn Knuffeldeken".

Voor de lagere school nodigen we de leerlingen in ons VLOS-centrum uit voor een inleefatelier "Een koffer vol".

Leerlingen van het secundair onderwijs en ook studenten van opleidingen uit het hoger en universitair onderwijs kunnen in groepsverband een rondleiding krijgen binnen VLOS.

Ook externe organisaties kunnen een bezoek aanvragen om VLOS beter te leren kennen.

Contactadres: linda@vlos.be

Wie meer over onze werking en de vluchtelingenproblematiek in het algemeen wil weten kan een lespakket aanvragen voor studenten van de Middelbare school en het Hoger onderwijs, bij dirk@vlos.be.

Als U een inzamelactie organiseert binnen uw school is dat voor ons meer dan welkom.

Stages

VLOS wordt ook door een aantal opleidingsinstellingen aangegeven als mogelijke stageplaats. Hier wil VLOS zich beperken tot stages van meer dan 240 uur (geen eerstejaarsstudenten).

Leerlingen of studenten die VLOS overwegen als stageplaats kunnen contact opnemen met Dirk Gaspard (dirk@vlos.be) of met Frank Van Wolvelaer (frank@vlos.be)

Linda Van Handenhoven.jpg Frank Van Wolvelaer.jpg dirk_gaspard.jpg

Close