Nieuws

Wij staan voor rechtvaardige vrede in Gaza - 16 maart 2024

07-04-2024 Caroline en Jozef aan het woord op de manifestatie voor rechtvaardige vrede in Gaza op 16 maart 2024: Caroline:  "Bedankt om allen hier te komen om jullie steun voor Palestina en voor vrede te ... Lees verder

Ramadan

07-04-2024 Zoals velen van u zullen weten, begon zondagavond 10 maart de vastenmaand ramadan. Veel van onze mensen bij VLOS vzw zijn moslim en vasten mee. Wat houdt de ramadan eigenlijk in? Ramadan is de 9e ... Lees verder

VLOS viert dit jaar haar 25-jarig bestaan

07-04-2024 SAVE THE DATE! Van maandag 23 tot zondag 29 september 2024 plaatsen we VLOS in de schijnwerpers en nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan deze feestweek. In de Paterssite (Truweelstraat, ... Lees verder

United Fund for Belgium schenkt camionette aan VLOS

07-04-2024 Dankzij de financiële steun van United Fund for Belgium (UFB) zal VLOS de komende jaren opnieuw kunnen gebruikmaken van een comfortabele camionette voor het dagelijks transport van voedsel, kledij... Lees verder

Stagiair(e)s aan het woord:

07-04-2024 Jaarlijks vinden meerdere studenten de weg naar VLOS om daar hun stage te doen. Voor velen van hen is dit een plek waar ze volop de kans krijgen hun professionele vaardigheden te oefenen en het ... Lees verder

Migratie: een begrip vol mythen en waarheden

07-04-2024 Het migratiethema is niet weg te slaan uit de media. Krantencommentaren, pamfletten allerhande, debatten op televisie, en ook meningen gevormd door ernstig wetenschappelijk studiewerk, dat laatste... Lees verder

VLOS ontvangt Prijs van de SCHONE CONTRARITEIT

07-04-2024 A tribute to Rik – Ode aan het Contraire VLOS ontvangt Prijs van de SCHONE CONTRARITEIT                                                                                                   © Femke ... Lees verder

Dagelijkse kost in VLOS – 24 maart 2024

07-04-2024 De weigering om mannelijke asielzoekers sinds oktober 2021 opvang te geven is een schande voor België. En dan nog durven liegen dat er te veel aanmeldingen zijn. In 2023 was er een daling van 9%! ... Lees verder

In Vredesnaam Praat! #mijnvoornemen

23-12-2023 “Als Sint-Niklazenaren één voornemen willen maken voor 2024, laat het dan praten zijn” Beste vrijwilliger, Mogen wij jou om een gunst vragen? Als vredesambassadeurs van onze stad willen we, met de... Lees verder

De VLOS-bazar

23-12-2023 Er is altijd wel wat te doen in onze bazar. Met 15 vrijwilligers is er elke dag veel activiteit, en veel …gebabbel. Dat hoort er natuurlijk ook bij, vooral tijdens onze koffieklets. Wij krijgen ... Lees verder

Drempelloze medische hulp in VLOS voor de meest kwetsbaren

23-12-2023 De spreekkamer in VLOS doet al jaren dienst als werkplek voor de VLOS-arts waar de hulpvragende mensen zonder wettig verblijf terechtkunnen voor een eerste medisch advies. Een nieuwe ploeg van ... Lees verder

6 december 2023: Sinterklaasfeest bij VLOS

23-12-2023 “Elk kind dat in armoede leeft is er één teveel”, zei de Sint tegen zijn roetpieten. “Daarom ga ik dit jaar mijn verjaardag vieren samen met de vluchtelingenkinderen bij VLOS.” Zo kwam het dat in ... Lees verder

Leven op straat

23-12-2023 De derde winter op rij krijgen alleenstaande asielzoekers geen opvang! Ook velen met verblijfsrecht vinden geen woning meer. De lat ligt te hoog op de vrije woonmarkt. Er is ook het immens ... Lees verder

Vluchtelingen opvang geven MOET !

06-10-2023 Er zijn nog altijd 81 gemeenten van de 581 die geen enkele vluchteling opvangen. Het argument van Nicole De Moor over de gemeenten aan de Vesder houdt geen steek. Het spreidingsplan kan ... Lees verder

“HOOP VOOR DE HOPELOZEN”

06-10-2023 Maltilda, een hopeloze Albanese vrouw, bezorgde ons onderstaande aangrijpende tekst (in het Albanees, maar ook in het Nederlands, via google translate - vandaar de soms wat gebrekkige zinsbouw, ... Lees verder

VA-KANS-IE … op roadtrip met VLOS

06-10-2023 Een klein jaar geleden ontving VLOS de vraag van een onbekende Stijn of we jongeren kenden die met hem op roadtrip wilden gaan in de zomer van 2023. Een niet-alledaagse vraag, maar na wat ... Lees verder

Rode loper

06-10-2023 Intussen is Villa Pace, een gratis driedaags stadsfestival in Sint-Niklaas, al achter de rug. Vredefeesten, hét hoogtepunt van de evenementenzomer. Tientallen luchtballons zorgen drie dagen na ... Lees verder

Toespraak van Jozef Hertsens bij de uitreiking van de Vredesprijs 2023 van de stad Sint-Niklaas

06-10-2023 “Geachte heer burgemeester en schepenen, beste aanwezigen Als oudste zoon van een warm sociaal christelijk gezin met 6 kinderen leerde ik reeds vroeg wat plicht én werken was. Mijn moeder was ... Lees verder

Dakloze asielzoekers, erkende vluchtelingen, migrerende mensen: allen eenzelfde kreet: Waardig WONEN !

06-10-2023 Zeven dagen op zeven mailen, bellen en kloppen hopeloze dakloze migrerende mensen zonder opvang aan bij ons VLOS-centrum. Ook de hele zomer zijn minstens drie VLOS-vrijwilligers paraat om de ... Lees verder

Mensen uit VLOS vzw gaan in dialoog met staatssecretaris asiel en migratie De Moor

09-07-2023 Op wederzijdse uitnodiging ging staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole De Moor op 7 juni 2023 in gesprek met mensen van Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS), een lokale ... Lees verder

Lancering In My Name - Nationaal platform

09-07-2023 Op 9 maart werd 'In My Name- Nationaal platform' gelanceerd en werd de platformtekst 'Voor een positief migratiebeleid' voorgesteld. De afgelopen maanden hebben de initiatiefnemers verder gebouwd ... Lees verder

VLOS heeft een nieuw logo

09-07-2023 Wat vinden jullie van ons nieuwe logo?Na 25 jaar was het tijd voor een nieuw jasje. Gelukkig voor ons wilde Rico Van de Voorde, student Crossmedia Ontwerp, het design van VLOS aanpakken als ... Lees verder

VLOS is een vereniging waar armen het woord nemen

09-07-2023 Wat betekent dit?   Zoals jullie konden lezen in onze nieuwsbrief van januari , is VLOS erkend als vereniging waar armen het woord nemen (VWAHWN). Maar wat betekent dit nu concreet? Ten eerste ... Lees verder

vak-KANS-ie voor de kinderen van VLOS

09-07-2023 De zomervakantie is begonnen. Voor veel kinderen en jongeren staat deze gelijk aan op reis gaan met familie en vrienden, op kamp gaan met de jeugdbeweging, gebruikmaken van het regulier aanbod van... Lees verder

Haveloze vluchtelingen in de ogen kijken...

09-07-2023 Lieve mensen. De bel aan het VLOS-centrum gaat tot ’s avonds laat. Onze huisbewaarder Ali doet open. Voor hem staat een uitgemergelde en doodzieke man uit Afghanistan, Kamran. Kamran heeft een ... Lees verder

De Willy Wonka's van de 21ste eeuw

09-07-2023 De ark van Noach was volgens Genesis 6-9 het vaartuig waarmee Noach en zijn gezin en veel dieren met hen de zondvloed overleefden. In het orthodox jodendom, christenfundamentalisme en ... Lees verder

Stiltecirkel Palestijnen

19-05-2023 Op 15 mei namen we deel aan de actie van Pax Christi Vlaanderen, en organiseerden we een stiltecirkel op de Grote Markt van Sint-NIklaas. Daarmee willen we 75 jaar Nakba in Palestina herdenken. De... Lees verder

Met Netwerk tegen Armoede naar Planckendael

18-05-2023 Het Netwerk tegen Armoede bestaat dit jaar 20 jaar, en nodigde ons uit op hun verjaardagsfeest. Met een groep van 20 VLOSsers trokken we naar Planckendael om dit onder een stralend zonnetje mee te... Lees verder

VLOS doorgangshuis voor thuislozen

18-05-2023 In de VLOS-nieuwsbrief van oktober 2022 konden we meedelen dat het VLOS-project om een doorgangshuis voor thuislozen in te richten, was geselecteerd als één van de goede doelen die ‘De Warmste ... Lees verder

Beste supporters van VLOS

18-05-2023 Beste supporters van VLOS Wielrennen, voetbal, snooker, darts, tennis … We moedigen onze favorieten aan in de hoop dat ze die felbegeerde beker, medaille of zelfs kassei zullen veroveren. Maar ... Lees verder

Elke dag is het opendeurdag in het VLOS-centrum

18-05-2023 Maandagmorgen 8 uur. Er staan reeds tassen en trolleys aan de muur van het VLOS-centrum, ook wachtende dakloze asielzoekers. Ik open de deur en Attiq, onze deurwachter en begeleider, vraagt een ... Lees verder

De pijn van veel Afghanen

18-05-2023 VLOS heeft zich altijd gericht op de zwaksten onder de asielzoekers. De laatste 10 jaar zijn het vooral de Afghanen (zonder anderen uit te sluiten). De meesten van hen zijn sterke jonge mannen die... Lees verder

Nieuwjaarswens 2023 VLOS

08-01-2023 Jaarlijks organiseert VLOS voor haar doelgroep een nieuwjaarsfeest. De nieuwjaarswens van de voorzitter van VLOS luidde als volgt. “Lieve mensen, Welkom op ons nieuwjaarsfeest. Mag ik u en uw ... Lees verder

Vacature: projectmedewerker (deeltijds of voltijds) VWAHWN

07-01-2023 VLOS werft aan:          PROJECTMEDEWERKER                                               (deeltijds of voltijds)   VLOS vzw (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) is een onafhankelijke ... Lees verder

De VLOS-bazar in volle actie

07-01-2023 In de VLOS-bazar hebben de vrijwilligers de laatste weken niet stilgezeten.   Op uitnodiging van de eerstejaars-leerlingen van de Broederschool (secundair onderwijs) mochten we op 18 november ... Lees verder

VLOS erkend als ‘Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen’ (VWAHWN)

07-01-2023 Het totaal aantal erkende verenigingen in Vlaanderen werd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgetrokken van 52 tot 58. VLOS diende in april 2022 een aanvraag in, ontving in ... Lees verder

Wij zijn het noorden kwijt!

07-01-2023 Eind oktober schreef dokter Piet Willems, medestichter van VLOS en lid van de Algemene Vergadering, ons een brief onder de titel: ‘Wij zijn het noorden kwijt.’ Met de inhoud ervan valt hij vanaf ... Lees verder

Reflecties na een kennismaking met VLOS

07-01-2023 Wie de moed heeft om VLOS een beetje van binnenuit te leren kennen, krijgt meestal een emotionele en inspirerende figuurlijke injectie die nog lang blijft nazinderen … als het ware een vaccinatie ... Lees verder

Ali aan het woord

07-01-2023 “Regelmatig rij ik met eten en kledij naar de vluchtelingen in Brussel.
Je treft daar mensen aan uit verschillende landen, maar de Afghanen zijn in de meerderheid.
Op televisie en in de kranten heb je al beelden gezien van hun miserie, Lees verder

Eenieder heeft recht op een warm nestje! Ook bij VLOS.

07-01-2023 Elke dag bellen dakloze asielzoekers aan de deur van ons VLOS-centrum voor een slaapplaats. Zij zijn wettig in het land maar kregen de stempel NO SHOW, wat voor mij wil zeggen “Rot op”. Wij zorgen... Lees verder

Druk van hulpvragers in VLOS-centrum blijft zeer hoog

12-10-2022 Voorop: Elke dag krijgen we dakloze nieuwkomers-asielzoekers op bezoek die ergens in het land opvang en materiële steun zoeken, want de Dienst Vreemdelingenzaken, DVZ, zorgt niet voor hun ... Lees verder

Onze HAZARA in de verdrukking

12-10-2022 Een flinke vrijwilligersgroep bij VLOS, bestaande uit Hazara uit Afghanistan, was zaterdag 10 oktober 2022 van 10 tot 12 uur met velen aanwezig op het Schumanplein in Brussel bij de EU-commissie. ... Lees verder

De Warmste Week 2022

12-10-2022 Goed nieuws!   Vorige week ontving VLOS het officiële bericht dat we geselecteerd werden als project voor De Warmste Week 2022. Wij zijn heel blij één van de 270 projecten te zijn en gaan ons ... Lees verder

Onmenselijk!

12-10-2022 Ruim een jaar is er in België een opvangcrisis die voor veel asielzoekers enorme gevolgen heeft. Wij voelen dit drama tot bij VLOS. Elke dag zoeken asielzoekers op de dool naar een slaapplaats. Zo... Lees verder

Recht op een (t)huis

09-10-2022 Bijna dagelijks wordt VLOS aangesproken door mensen zonder wettig verblijf om hen te helpen een betaalbare en menswaardige woning te vinden; vaak zijn het alleenstaande mannen of vrouwen maar soms... Lees verder

‘Iedereen aan boord’: VLOS en Villa Pace

09-10-2022 In het weekend van de Vredefeesten kon je zoals jaarlijkse gewoonte ook VLOS vinden op Villa Pace, het gratis stadsfestival te Sint-Niklaas. Dit festival staat voor vrede, duurzaamheid, ... Lees verder

Aan de start van een nieuw schooljaar

09-10-2022 Hopelijk zitten alle kinderen intussen op de juiste schoolbanken! Niet vanzelfsprekend, want een school vinden die afgestemd is op de talenten en competenties van ieder kind wordt steeds ... Lees verder

LAAT ONZE MENSEN NIET IN DE KOU (elektriciteit - gas - water - inflatie)

09-10-2022 Iedereen weet dat het leven steeds duurder wordt. We zijn allemaal druk in de weer om te zorgen dat we thuis geen kou zullen lijden en we de stijgende gas-, elektriciteits- en waterrekeningen ... Lees verder

Ode aan al wie de hoge tonen hoort

18-07-2022 Ik was twaalf toen ik voor het eerst ging wandelen met een groepje mensen met een beperking. Het werd een middag van duwen en trekken aan rolstoelen: drempel op, drempel af. Zwaar corvee was het, ... Lees verder

Schouder aan schouder voor de erkenning van onze medeburgers

18-07-2022 In België leven vermoedelijk meer dan honderdvijftigduizend mensen zonder wettig verblijf. Velen van hen wonen hier meer dan vijf jaar, sommigen zelfs twintig jaar. Ze zijn mama en papa van de ... Lees verder

Goed nieuws!

18-07-2022 Lieve vrienden van VLOS, SAMEN kunnen we heel veel. Onlangs ontvingen we mooi nieuws! Mevrouw S., een jonge mama, en haar kinderen hebben papieren gekregen. Eindelijk, na 8 lange, bange jaren. Van... Lees verder

VLOS-bazar is er voor iedereen

18-07-2022 De VLOS-bazar is zo oud als VLOS, bijna 25 jaar. VLOS ontstond om iedereen te helpen, die uitsluiting meemaakt en materiële nood heeft. Het begon met de Kosovo-crisis. De VLOS-bazar was en is ook ... Lees verder

VLOS blikt terug op 2021

18-07-2022 Op 15 juni 2022 had de Algemene Vergadering van VLOS vzw plaats. De 22 aanwezige leden overliepen het voorbije werkjaar en stelden vast dat 2021 een druk jaar was. Samen met de vele vrijwilligers ... Lees verder

Het reilen en zeilen in het VLOS-centrum

18-07-2022 Ook in deze zomermaanden is VLOS elke dag open voor vluchtelingen op de dool. Vooral mensen zonder wettig verblijf melden zich vanaf 8u aan. Zij vragen naar mogelijkheden in hun ... Lees verder

Het leed van vluchtelingen valt niet op een schaaltje af te wegen. Elke vluchteling heeft recht op een warme, gastvrije ontvangst.

29-03-2022 Oekraïne is het slachtoffer van een hoogst onrechtvaardige en gewelddadige oorlog. Na de Russische invasie ontvluchtten al 3,7 miljoen vluchtelingen hun land.  Als het conflict voortduurt, zullen ... Lees verder

Sport voor en door allen blijft een erg belangrijke uitdaging!

29-03-2022 Vlaanderen wil iedereen aan het sporten krijgen, maar voor jongeren zonder wettig verblijf blijft dit moeilijk. En zeker voor hen biedt sport nochtans extra ontplooiings-  en integratiekansen. De ... Lees verder

VLOS en vluchtelingen uit Oekraïne

29-03-2022 De recente problematiek van Oekraïense vluchtelingen raakt uiteraard het hart van VLOS. In de missie van VLOS staat: “Daar waar de overheid tekortschiet in het waarborgen van de ... Lees verder

Koffie en karton

29-03-2022 “Humaan en kordaat. Personen die de openbare orde verstoren sturen we gedwongen terug. We doen wat we beloven, geen dag te vroeg.” Dit is geen extreem rechts pamflet. Wel een post van een man die ... Lees verder

Actualiteit bij VLOS

29-03-2022 Die vreselijke beelden blijven op ons netvlies gebrand: vrouwen, kinderen, baby's ... massaal op de vlucht. Op de achtergrond rokende ruïnes. Wat neem je mee in een grote plastic zak? ... Lees verder

Onrecht

29-03-2022 Bij VLOS voelen wij de polsslag van de grote migratiestromen. 24 jaar VLOS en steeds meer oorlog, honger en in de toekomst meer klimaatvluchtelingen. Wij onthaalden de oorlogsvluchtelingen uit ... Lees verder

18 december, Internationale dag van de Migrant

17-12-2021 Personeelstekort in de zorgsector? De helpende handen zijn er.  Met diploma in de zorg, maar zonder verblijfspapieren, bieden zij zich aan bij woonzorgcentrum Sint-Pieter. Waar vinden we de ... Lees verder

Boos om een falend asielbeleid

17-12-2021 Misschien past het niet in deze kersttijd. De geboorte van Jezus zou een teken van liefde en hoop moeten zijn. Maar toch: wij zijn boos. Woedend om een falend beleid dat mensen in de kou laat ... Lees verder

VLOS-stagiaires aan het woord

17-12-2021 Marlies (2de jaar sociaal werk - Artevelde) “Op woensdag 17 november 2021 ging ik als stagiaire aan de slag bij vzw VLOS. Ik ben erg geboeid door andere culturen en talen, daarom koos ik binnen ... Lees verder

De Sint op bezoek in VLOS

17-12-2021 Dankzij de medewerking van een aantal bedrijven en externe organisaties kon de Sint met zijn pieten de kinderen van de VLOS-gezinnen blij maken met een mooi pakket met speelgoed en snoep. Een ... Lees verder

Lichtpuntjes

17-12-2021 Lieve mensen, Op de vierde adventszondag is het nog donker buiten, het is koud en het regent. Iedereen verlangt naar licht en warmte. Wij steken vier kaarsjes aan en dan wordt het Kerstmis. Vrede?... Lees verder

Vrijdag 10 december: Internationale dag van de rechten van de mens

10-12-2021 Getuigenis aan iedereen die zich zorgen maakt over vrouwenrechten en mensenrechten in Afghanistan: Ik ben Layla Tajik, ik ben 16 jaar. Ik kom uit Afghanistan. Ik woon met mijn mama, mijn broer en ... Lees verder

Het EU-migratiepact: een lege doos?

08-12-2021 Piet Willems, 8 december 2021 Op 23 september 2020 stelde de Eurocommissaris voor Migratie Ylva Johansson het nieuw EU-asiel- en migratiepact voor. Doel van het pact is het creëren van een ... Lees verder

Ik ben Ahmad

23-09-2021 Een boek dat je meeneemt op de tocht van een jongen van 9 jaar die samen met zijn vader vlucht uit Afghanistan. Hij liet daar zijn leven achter en wist niet waar en of hij een nieuw leven kon ... Lees verder

Steun VLOS

22-09-2021 Lieve mensen, met een hart voor vluchtelingen. Ik ben bijna 24 jaar onderweg met vluchtelingen uit landen waar zij geen menswaardig leven meer hebben. Daaronder 634 Afghaanse vluchtelingen die bij... Lees verder

Interview Ali en Hassan over de situatie in Afghanistan.

22-09-2021 De situatie in Afghanistan houdt iedereen in de ban. De VLOS-redactie sprak met Ali en Hassan, twee Afghanen die in België wonen, maar met een bang hart toekijken op de ontwikkelingen in hun ... Lees verder

#WEAREBELGIUMTOO: OPROEP AAN ALLE VLOS-SYMPATHISANTEN, STEUNGEVERS EN VRIJWILLIGERS

22-09-2021 De hongerstaking in de Begijnhofkerk en aan de VUB en ULB heeft de mensen ‘zonder papieren’ uit het donker gehaald.  Uit diverse hoeken, zelfs internationaal, kwamen hartverwarmende blijken van ... Lees verder

De strijd is niet voorbij.

22-09-2021 Samen met de hongerstakers van de Begijnhofkerk en de Brusselse universiteiten blijft VLOS vastberaden. Er was opluchting op 21 juli, ontlading en hoop. Met steun van actievoerders, vrijwilligers ... Lees verder

Vluchtelingen uit Afghanistan

25-08-2021 Afghanistan en vluchtelingen.                                                                                                                                 Piet Willems,  25 augustus 2021   Over... Lees verder

Artikel Knack: 'Praat met ons, niet over ons' - 30/05/2021

02-06-2021 Uit KNACK van 30/05/21 Apollinaire is al 15 jaar in België maar nog steeds zonder wettig verblijf. Hij schrijft voor de campagne 'We Are Belgium Too' een open brief aan alle Belgen. Mijn naam is ... Lees verder

Wanhoop en mededogen

02-06-2021 Half mei versoepelden de Marokkaanse autoriteiten plots hun grensbewaking, waarna zo'n 8000 mensen erin slaagden om Marokko te ontvluchten en zwemmend of met bootjes de zwaarbeveiligde Spaanse ... Lees verder

"Hoessein beluisteren en begeleiden"

02-06-2021 Reeds 14 maanden coronamaatregelen… Toch bleef het onthaal van het VLOS-centrum dagelijks open voor mensen in grote nood. Vooral het psychisch lijden van vluchtelingen is hartverscheurend. ... Lees verder

Over de film: "Rivolta della dignità" of "Het nieuwe evangelie"

19-04-2021 Wat zou Jezus prediken mocht hij leven in de 21ste eeuw? Wie zouden zijn volgelingen zijn? En hoe zou de huidige samenleving reageren op de terugkeer van de Zoon van God? Toen het Zuid-Italiaanse ... Lees verder

Rivolta della dignità - Het nieuwe evangelie, Goede vrijdag 2 april 2021

19-04-2021 Deze film van Milo Rau, over het verzet van mensen zonder papieren, door op te komen voor hun waardigheid, heeft mij diep geraakt. Het gaat over moderne slaven die zonder grondrechten elke dag ... Lees verder

VLUCHTEN, wat doet dat met een mens?

19-04-2021 Je laat je familie, je vrienden, al je vertrouwde plekjes achter, op weg naar…? Beste lezer, wat nu volgt zal u zeker raken, maar besef dat dit mensen zijn die hier geen verblijf krijgen, ondanks ... Lees verder

Over het verwijderingsbeleid van Mensen zonder Papieren

31-03-2021 Ter gelegenheid van de actie ‘#wearebelgiumtoo’ voor Mensen zonder Papieren haal ik de lezing boven water die ik hield op 23 april 2005 op een netwerkdag van Kerkwerk Multicultureel Samenleven ... Lees verder

Verslag Nieuwjaarsbedeling

30-01-2021 Op Nieuwjaar wensen we elkaar de beste wensen toe, feesten we en worden er ook vaak cadeaus uitgedeeld. In normale omstandigheden komen we misschien samen met familieleden of vrienden en zou VLOS ... Lees verder

Verslag Sintbedeling

30-01-2021 Hoor wie klopt daar, kinderen? Dit jaar stond de goedheilige man, Sinterklaas, jammer genoeg niet aan onze voordeur om langs te komen. In het VLOS-centrum hebben we ook geen schoorsteen waar hij ... Lees verder

Interview met Simonne Maes en Rosa Vertenten

30-01-2021 Beide dames hebben vele jaren in de VLOS-bazar gewerkt.   Dag Rosa, wat een fijne verrassing je hier aan te treffen, want je wou toch liever niet deelnemen aan dit interview? Rosa, met een ... Lees verder

Exit 2020, Welkom 2021

27-01-2021 Het is reeds tot in den treure geschreven in alle jaarverslagen dat 2020 wegens de wereldwijde COVID-19-pandemie een rampjaar was . COVID-19 maakte ons duidelijk hoe kwetsbaar onze moderne wereld ... Lees verder

Dromen van een gewoon leven, mag dat nog?

27-01-2021 Dat is wat mensen zonder papieren én mensen in armoede delen. Zeker in coronatijd. Wij zijn nu reeds 11 maanden in zwaar weer beland. Ook bij VLOS voelt het heel moeilijk voor hen. Maar wij zijn ... Lees verder

De werking van VLOS in coronatijd

26-12-2020 Bekijk via deze video hoe VLOS te werk gaat in coronatijden.  Lees verder

2 VLOS-acties: coronaproof en succesvol!

01-12-2020 In september hebben onze Afghaanse mensen voor een veggie-afhaalmaaltijd gezorgd, bereid volgens hun tradities. Velen wilden deze - voor ons - speciale smaken proeven. De reacties waren erg ... Lees verder

Interview met Tilly De Maesschalck

01-12-2020 Dag Tilly, we zien je regelmatig bij verschillende evenementen i.v.m. hulp aan kansarmen. Graag willen wij je wat beter leren kennen.    Wel, ik ben geboren in Stekene op 29 juli 1941, en nu woon ... Lees verder

Na puinhoop door asiel-en migratiebeleid van Theo en Maggie, weer hoop met Sammy?

01-12-2020 De families zoals deze bij Noori en Farah en de alleenstaanden Najab en ook Raya, opgevangen bij VLOS, kijken er naar uit. Tijdens 9 maanden coronapandemie hebben wij veel havenloze Mensen zonder ... Lees verder

De nieuwe regering en Asiel en Migratie

10-11-2020 Het beleid  van de huidige regering inzake asiel en migratie verschilt weinig van het beleid van de vorige. De regering onderschrijft de wil tot multilaterale samenwerking zoals geponeerd door het... Lees verder

VLOS neemt actief deel aan de 'Dag van verzet tegen armoede' (17 oktober 2020)

27-09-2020 Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (VN resolutie). Sindsdien werden bibliotheken vol ... Lees verder

Verslag brunchmandenactie augustus 2020

27-09-2020 Het was in juli al duidelijk dat door de coronamaatregelen onze traditionele brunch in oktober niet zou kunnen doorgaan. Uiteraard vond onze Werkgroep Evenementen dit een heel spijtige zaak, want ... Lees verder

Een dak en een warm nestje, ook voor Rika en haar drie kinderen?

27-09-2020 De coronacrisis raakt dakloze mensen zonder papieren het felst. Of je nu een gezin bent of een alleenstaande, zonder dak of opvang is het een drama. De vluchtelingenkaart van de doodzieke Sahil ... Lees verder

Het moreel failliet van Europa

09-09-2020 "Ik schreef volgend artikel 5 jaar geleden. Aan de hier beschreven tragedie is geen einde gekomen. Het is geen nieuws meer. We zijn eraan gewend geraakt. De foto van Aylan Kurdi, het verdronken ... Lees verder

Interview met Amir

21-08-2020 Amir Khatib, een jonge Palestijn, liep onlangs stage bij VLOS. Zijn gevatte humor bracht regelmatig een frisse noot. We zijn benieuwd naar zijn verhaal.   Dag Amir, vertel je ons wat over jezelf? ... Lees verder

Refugee walk 2020

21-08-2020 Ook dit jaar willen we jullie warm maken om deel te nemen aan de ‘Refugee Walk’, een evenement georganiseerd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen op zondag 27 september. Een unieke ervaring die je ... Lees verder

Steun VLOS via Trooper!

21-08-2020 VLOS financieel steunen en dat zonder één extra eurocent uit te geven? Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar toch is het mogelijk via Trooper! Het is zelfs niet eens ingewikkeld. De ... Lees verder

VLOS bemiddelt bij onbetaalde schoolfacturen van kinderen zonder papieren

21-08-2020 VLOS bemiddelt bij onbetaalde schoolfacturen van kinderen zonder papieren Binnen enkele dagen begint het nieuwe schooljaar. Alle kinderen zullen wellicht naar school mogen gaan en opnieuw zullen ... Lees verder

Lieve mensen, jullie die vluchtelingen genegen zijn - Jozef Hertsens

21-08-2020 Lieve mensen, jullie die de vluchteling genegen zijn. Onze noodkreet om steun kwam samen met de tweede coronagolf bij de vele mensen die de hartenklop van VLOS voelen. En de respons doet oprecht ... Lees verder

Open Kaart

13-08-2020 Lieve vrienden van VLOS We willen voor u de kaarten op tafel leggen, want we zitten in hoge nood. De armsten onder ons in leven houden kost geld. Wegens corona – en andere omstandigheden zijn ... Lees verder
Close