Vluchtelingen opvang geven MOET !

vrijdag 06 oktober 2023

Er zijn nog altijd 81 gemeenten van de 581 die geen enkele vluchteling opvangen.
Het argument van Nicole De Moor over de gemeenten aan de Vesder houdt geen steek.
Het spreidingsplan kan maandelijks volgens draagkracht en aantal inwoners binnen een gemeente berekend worden. Armere gemeenten aan de Vesder worden zo gespaard.
Dit spreidingsplan staat in de Opvangwet en kan zo geactiveerd worden.
Maar het vraagt politieke moed om deze rechtvaardige, humane beslissing te nemen.
Op nationaal vlak is die er niet, gevolg: meer dakloze asielzoekers.

Tijdens de Kosovo-oorlog  van 1998-2000 was er nog solidariteit, en wel met een liberale premier Guy Verhofstadt! Dan was er een grote regularisatie én een grote toestroom van vluchtelingen met spreidingsplan over heel België.
Sint-Niklaas kreeg heel wat asielzoekers toegewezen via dit spreidingsplan.
Op een bepaald moment werden wij een zwarte gemeente, dus geen maandelijkse aankomsten meer bij het OCMW, omdat volgens draagkracht Sint-Niklaas zijn deel ruimschoots deed.
Vande Lanotte veegde het spreidingsplan van tafel en opende veel Brood, Bed, Bad opvangcentra met de drogreden dat asielzoekers kwamen om OCMW-steun te ontvangen. Ook naast de deur van ons VLOS-centrum in 2001 startte een Rode Kruis Opvangcentrum. Door Francken kwam er in 2015 de Kazerne van Westakkers bij in Sint-Niklaas.
Dit is onrecht, want welke gemeente doet dan haar burgerplicht volgens draagkracht en welke niet?
Het huidige gemeentebestuur van Sint-Niklaas, N-VA, Groen en Open Vld, heeft onlangs de vraag gesteld aan staatssecretaris Nicole De Moor om RK OC Westakkers in Sint-Niklaas met 450 opvangplaatsen te sluiten. Dit is ongehoord in deze opvangcrisis.
Samen met het RK OC in de Kasteelstraat zijn er 650 opvangplaatsen in Sint-Niklaas.
Bij een eventueel spreidingsplan worden aan Sint-Niklaas dus geen nieuwe asielzoekers toegewezen want wij blijven boven de verdeelsleutel.
Niet alleen Sint-Niklaas doet reeds lang zijn deel, maar ook VLOS dat de druk ziet verhogen en veel dakloze asielzoekers ondersteunt.
Voor een stad als Sint-Niklaas met 80.000 inwoners hebben weinig Oekraïners zich hier direct gevestigd. Een groot huisvestingsprobleem is hier wel….
Met een spreidingsplan moet met al deze nieuwe asielzoekers rekening gehouden worden.
Dienst VreemdelingenZaken (DVZ) mag jongeren op basis van visuele kenmerken niet selecteren tot de leeftijdsgroep van onder of boven 18 jaar. Er mag ook geen discriminatie zijn tussen mannen, vrouwen of families met kinderen.
Iedereen is geboren met dezelfde grondrechten.
Zolang deze regering weigert om de volledige Opvangwet met spreidingsplan toe te passen, zal het onwettig beleid niet veranderen.
Mannen geen opvang geven versterkt extreem rechtse propaganda en stemmenwinst!
Besluit: Met een spreidingsplan is de opvangcrisis tegen deze winter opgelost.

P.S. Hopelijk komt er tijdens het Belgisch voorzitterschap van de EU ook een eerlijk spreidingsplan volgens draagkracht van elke lidstaat.

Jozef Hertsens, coördinator VLOS vzw en winnaar Vredesprijs 2023 Sint-Niklaas.

« Terug

Close