Visie

Onze Visie

Alle mensen zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde fundamentele rechten.

Ieder persoon, wiens leven, integriteit of vrijheid bedreigd wordt, heeft recht op bescherming.

Politieke, economische en ecologische vluchtelingen, asielzoekers, uitgeprocedeerde vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf, hebben allen recht op de sympathie, bijstand en gastvrijheid van VLOS.

Vluchtelingen zijn van alle tijden. De wereldsituatie, waarin de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt, zal de migratie en vluchtelingenstromen nog doen toenemen. Vluchtelingen zullen steeds naar ons blijven toekomen.

Daar waar de overheid tekort schiet in het waarborgen van de vluchtelingenrechten, moet VLOS voor hen opkomen.

Met steun van

logo vluchtelingenwerklogo netwerk tegen armoedeunited fund for belgium logovdk bank logologostadSN.pngLOGO VAN ORBITcera logowelzijnszorg logologo caritaslogo gastvrij netwerkkoning boudewijnstichting logo

Close