Missie

Missie

Onze missie

Daadwerkelijke hulp bieden aan vluchtelingen zonder wettig verblijf op alle terreinen, zowel menselijk, administratief, materieel als juridisch.

Activiteiten ontplooien ter bevordering van hun integratie.

Deelname aan overleg op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Schending van de rechten van de vluchtelingen aan de kaak stellen en aankaarten bij de lokale overheden en doorspelen aan nationale en internationale organisaties zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen,  Interfederaal Gelijkekansencentrum, Federaal Migratiecentrum MYRIA, Netwerk tegen Armoede, Amnesty International e.a.

Acties voeren om het maatschappelijk draagvlak te verbreden voor de principes opgesomd in onze visie.

Voor een heldere analyse van de VLOS-missie verwijzen we naar de boodschap van Dr. Piet Willems  die hij schreef in december 2019 bij zijn afscheid als lid van de Raad van bestuur van VLOS.

Met steun van

logo vluchtelingenwerklogo netwerk tegen armoedeunited fund for belgium logovdk bank logologostadSN.pngLOGO VAN ORBITcera logowelzijnszorg logologo caritaslogo gastvrij netwerkkoning boudewijnstichting logo

Close