Huisvesting

Huisvesting

Huisvesting

Samen met CAW Oost-Vlaanderen en Straathoekwerk (vzw VOS) neemt VLOS het heft in eigen handen om het nijpende huisvestingsprobleem in Sint-Niklaas en het bredere Waasland aan te pakken. Er zijn namelijk onvoldoende betaalbare woningen voor wie moet leven van een leefloon of een minimumuitkering. Ze huren een aantal grote woningen, doen aan woonbegeleiding en -omkadering, hebben een klusjesdienst binnen VLOS vzw en helpen met het inrichten van de woningen met meubels uit het VLOS-magazijn. Ze zetten zich in voor asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf en kwetsbare groepen uit de samenleving om hun grondrecht op wonen te realiseren.

Belangrijk is dat de bewoners in onze Solidaire woningen, die in het bevolkingsregister ingeschreven zijn als  samenwonenden, hun vervangingsinkomen behouden als alleenstaanden.

Werking

De drie initiatief nemende organisaties huren grote woningen van particulieren. Via een aangepast contract kunnen vluchtelingen en Belgen dan tegen een betaalbare prijs een deel van de woning huren. In augustus 2010 opende een eerste 'solidaire woning', waar nu vier alleenstaande jongemannen wonen – elk met een heel verschillende achtergrond. In april 2011 opende een tweede solidaire woning haar deuren in de Kokkelbeekstraat.

In 2018 heeft VLOS drie ‘solidaire woningen’ in beheer, waar telkens vier of vijf personen wonen. Zij hebben een eigen slaapkamer, maar delen de overige ruimtes.  Samen en met de steun van drie woonbegeleiders dragen ze zorg voor hun thuis en voor elkaar. De begeleiders werken als bemiddelaars tussen de bewoners en zorgen dat het samenleven in diversiteit goed loopt. Iedere woning wordt door een welzijnswerker, de ‘woonbegeleider’, opgevolgd. De toewijzing van kamers gebeurt door de Raad van Bestuur, niet door de verhuurder of door de bewoners zelf. Daarnaast begeleidt VLOS vzw nieuwkomers naar een woning. Daarvoor doen ze zowel de woonbegeleiding als klussen in de huurwoningen. 

In samenwerking met Orbit zal VLOS met enkele andere gelijkaardige initiatieven in Vlaamse centrumsteden inspanningen doen om in 2020 pionierswerk te verrichten om BBB+ naar het voorbeeld van Nederlandse initiatieven op te starten.

Lees hierover ook het opiniestuk op vrt nieuws.

bannertwitte-vanstraatnaartoekomstr-1024x341.jpg

Met steun van

logo vluchtelingenwerklogo netwerk tegen armoedeunited fund for belgium logovdk bank logologostadSN.pngLOGO VAN ORBITcera logowelzijnszorg logologo caritaslogo gastvrij netwerkkoning boudewijnstichting logo

Close