VLOS-Lunch 2024

Op 14 april 2024 is het weer tijd voor onze jaarlijkse lunch!
Vanaf 11u30 kunnen jullie komen genieten van ons heerlijk buffet. Dit zal bestaan uit diverse gerechten (ook vegetarisch) en een desserten buffet.
De prijzen
Volwassenen (+12 jaar): 25 euro
Kinderen (6-12 jaar): 10 euro
Kinderen (-6 jaar): GRATIS
Inschrijven voor 7 april via
https://forms.gle/oDXEtjgxyBCdGiAC7
- Spring eens binnen bij VLOS
Affiche Lunch 24

VLOS doorgangshuis voor thuislozen

donderdag 18 mei 2023

In de VLOS-nieuwsbrief van oktober 2022 konden we meedelen dat het VLOS-project om een doorgangshuis voor thuislozen in te richten, was geselecteerd als één van de goede doelen die ‘De Warmste Week’ wou steunen.

Intussen ontving VLOS het bericht dat een toelage van €42.424 zal toegekend worden om dit project te realiseren. Dit is prachtig nieuws en VLOS wil iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Het VLOS-team is nu volop bezig dit project te realiseren. Het biedt VLOS de mogelijkheid om een meer structurele een tijdelijke oplossing te vinden voor de vele hulpvragen voor crisisopvang die VLOS ontvangt.  Naast de huizen die door VLOS gebruikt worden voor een langdurige opvang van mensen zonder wettig verblijf of van gezinnen die na hun recente verblijfsvergunning nog tijdelijk moeten ondersteund worden, wil VLOS een doorgangshuis opstarten waar een vijftal thuisloze personen voor enkele weken onderdak kunnen vinden terwijl samen met hen en VLOS-buddy’s gezocht kan worden naar een meer duurzame en humane oplossing. De nood is immers schrijnend en deze kwetsbare personen kunnen geen gebruik maken van de lokale initiatieven die officiële diensten aanbieden. Deze mensen vallen overal uit de boot en zijn aangewezen op liefdadigheid om te voorkomen dat ze op straat belanden. In het VLOS-centrum staan constant matrassen tegen de muur die hen ’s avonds een veilig nest moeten bieden. Deze schrijnende toestand is mensonwaardig en verloopt moeilijk bovenop de dagelijkse werking in ons centrum.

Het aantal thuis- en daklozen in het Waasland werd eind 2022 nog in beeld gebracht. Hieruit bleek dat 788 personen werden geregistreerd als thuis- of dakloos waaronder maar liefst 274 kinderen. 16% daarvan blijken mensen zonder wettig verblijf te zijn. Dit zijn enorme aantallen. De meeste mensen schrikken van de omvang van dit probleem en vragen zich af waar deze mensen verblijven. Zij leven inderdaad onder de radar en zijn meestal niet bekend of herkenbaar. In VLOS worden we echter dagelijks geconfronteerd met deze schrijnende mensonwaardige toestanden. We hopen met dit doorgangshuis een kleine bijdrage te kunnen leveren om dit probleem aan te pakken. Maar voor de betrokken thuis- en daklozen betekent dit ongetwijfeld een klein rustpunt in hun stressvol en uitzichtloos bestaan. Ook hen willen we bijstaan in het zoeken naar een toekomst met perspectief.

We hopen dit doorgangshuis te kunnen realiseren met de inspanning van vele VLOS-medewerkers en de financiële toelage van ‘De Warmste Week’. Een officiële opening van dit huis zou kunnen gecombineerd worden met de viering van 25 jaar VLOS, begin 2024.

Meewerken om dit probleem van thuislozen te helpen oplossen, kan op verschillende manieren. Ben je in de mogelijkheid om één of meerdere personen (tijdelijk) een onderdak aan te bieden, dan kan je dit laten weten aan VLOS. We helpen zoeken naar een haalbaar voorstel waarbij alle partijen zich goed kunnen voelen. Of misschien ben je bereid om deze mensen te helpen in hun zoektocht naar huisvesting? De praktijk toont immers aan dat de kansen voor mensen met migratieachtergrond op het huren van een huurwoning nog steeds merkelijk groter worden wanneer een buddy zonder migratieachtergrond hen begeleidt, een discriminerende praktijk die blijkbaar zeer moeilijk uit te roeien is.

VLOS werkt de komende maanden aan de realisatie van het doorgangshuis. We houden jullie op de hoogte!

 

Frank Van Wolvelaer

« Terug

Close