De Warmste Week 2022

woensdag 12 oktober 2022

DWW

Goed nieuws!

 

Vorige week ontving VLOS het officiële bericht dat we geselecteerd werden als project voor De Warmste Week 2022.
Wij zijn heel blij één van de 270 projecten te zijn en gaan ons uiterste best doen om ons project te realiseren en om het thema “kansarmoede” bij onze doelgroep, mensen zonder wettig verblijf, bekendheid te geven in Vlaanderen.

Maak kennis met ons project: ‘VLOS doorgangshuis voor thuislozen’.
Met middelen van De Warmste Week wil VLOS een ‘doorgangshuis’ oprichten voor mensen die tijdelijk geen onderdak hebben en die nood hebben aan onmiddellijke opvang.
Daarnaast wil VLOS een werking van ‘woon-buddy’s’ starten: jongeren en mensen van onze doelgroep die deze dak- en thuislozen willen ondersteunen in hun zoektocht naar een duurzaam verblijf.

Waarom doen we dat?

In het verleden heeft VLOS vaak ervaren dat diverse instellingen en organisaties, van de politie over Het Rode Kruis tot CAW en OCMW, geen antwoord kunnen bieden op de nood aan onderdak van mensen, vaak vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf, maar ook ‘autochtone’ daklozen, gezinnen …  Dan betekent VLOS voor deze organisaties een laatste reddingsboei. Deze organisaties staan met de mensen aan de VLOS-deur en vragen aan VLOS om crisisopvang te organiseren. Met de beperkte middelen die VLOS heeft, heeft VLOS altijd geprobeerd de eerste noden te lenigen.
Nu willen wij deze dienstverlening vaste vorm geven.

Hoe doen we dat?

Een beschikbare woning met vijf kamer wordt ingericht tot een tijdelijk en kortstondig opvangverblijf, waarin één tot drie personen voor een zo kort mogelijke periode, met een maximum van één maand, kunnen verblijven en tot rust kunnen komen.
VLOS biedt deze mensen naast de nodige slaapplaats ook voeding, kledij en een luisterend oor. Het zullen vooral onze eigen ‘ervaringsdeskundige’ mensen  en vrijwilligers zijn die hier mee hun schouders onder zetten.
Een woonbuddy zal deze mensen helpen bij het zoeken naar een duurzaam verblijf, cf. hun noden en situatie.

Wil jij ons ook helpen?

Je kan een eigen actie opzetten om het DWW-fonds te ondersteunen, hoe meer acties, hoe meer steun, ook voor VLOS!

Registreer jouw actie op www.dewarmsteweek.be

 

 

« Terug

Close