Na puinhoop door asiel-en migratiebeleid van Theo en Maggie, weer hoop met Sammy?

dinsdag 01 december 2020

De families zoals deze bij Noori en Farah en de alleenstaanden Najab en ook Raya, opgevangen bij VLOS, kijken er naar uit.

Tijdens 9 maanden coronapandemie hebben wij veel havenloze Mensen zonder Papieren zien passeren bij VLOS. Wonderlijk was er geen enkele bij die Covid-19 heeft meegebracht.
Velen werden doorverwezen door diensten: OCMW, CAW, politie, maar ook door mensen die het niet meer konden aanzien en wel iets wilden doen.

Door de sluiting van het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje en daaraan gekoppeld de opvang heeft dokter Maggie De Block de asielvragers in de kou laten staan. Ons omringende landen hebben altijd iedere asielzoeker een dak aangeboden. Hier had Theo reeds vele opvangplaatsen gesloten en Maggie vond het prima dat zij door de lockdown geen opvang moest aanbieden want er was geen plaats voor nieuwkomers, of was het onwil?
VLOS heeft samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ORBIT en Amnesty Internationaal e.a. fel geprotesteerd.
Vluchtelingen vooral vangen vluchtelingen op. VLOS zorgt voor hun basisbehoeften.
De vroegere staatsecretaris werd veroordeeld door het hoogste rechtscollege en Sammy Mahdi heeft zijn diensten nu opdracht gegeven om het aanmeldcentrum coronaproof terug te openen.
Tenten werden op de binnenplaats van het Klein Kasteeltje opgesteld en van dan af kregen alle asielzoekers weer dezelfde dag een toewijzing aan een opvangcentrum van Fedasil.
Voor het eerst in vijf jaar staat niemand meer op straat in het winters hondenweer. Hoopgevend!

Maar er worden in België nog altijd veel minder vluchtelingen erkend dan in de ons omringende landen. Deze Mensen zonder Papieren, dus zonder directe toekomst, zijn onze doelgroep.

VLOS zit boven zijn kracht om de meest noodlijdenden op te vangen en te begeleiden.

Zo is er Raya, een oudere dame waar niemand nog naar omkijkt. Zij is ernstig ziek en heeft de laatste 10 jaar eenmaal kort OCMW-steun gekregen door tijdelijke medische regularisatie van haar verblijf.
Zij woont in een VLOS-huis als oude mama voor onze alleenstaande mannen, allen zonder toekomst.
Hopelijk geeft het nieuw beleid haar verblijfspapieren vóór ze dood is ….

Ook Najab wordt daar opgevangen. Hij heeft een vreselijk vluchtverhaal uit Afghanistan, maar hij krijgt toch geen bescherming.  Er komen immers teveel Afghanen met als gevolg: ontrading door het beleid. Afghanen zijn de grootste groep asielzoekers en moeten 3 à 4 jaar wachten op hun negatieve beslissing. In Duitsland zou hij “Duldung” krijgen, elke maand een stempel voor opvang. Maar dan moet hij bewijzen dat hij werkt of “Ausbildung” volgt. Merkel heeft een visie!

Dan is er nog de willekeur door het gemeentelijk interpreteren van de rechten op steun en verblijf.
VLOS begeleidt een staatloze Palestijnse familie waarvan een kindje hier geboren is. De wet zegt dat het dan automatisch Belg wordt. Maar een gemeente weigert, een andere stad geeft hen toekomst. Wij hebben gelukkig eerlijke gedreven advocaten die hen ondersteunen.

Wij hopen dat de Afghaanse families van Farah en Noori snel geregulariseerd worden.
Zij worden opgevangen in ons nieuwste VLOS-huis waar ze Brood, Bed, Bad en toekomstoriëntering krijgen door JRS Project.
Regularisatie is een discretionaire bevoegdheid van staatssecretaris Sammy Mahdi.
Zal hij zijn duim omhoog steken en toekomst geven? Want dit zijn vooral jonge Mensen zonder Papieren die vooruit willen en onze samenleving een boost zullen geven.
Door hen opvang te geven en hun procedures te begeleiden, krijgen zij hun grondrechten terug:
een menswaardig leven!


HELP daarom VLOS HELPEN.


Jozef


JOZEF_DEFENDTHEDEFENDERS.png

« Terug

Close