VLOS-Lunch 2024

Op 14 april 2024 is het weer tijd voor onze jaarlijkse lunch!
Vanaf 11u30 kunnen jullie komen genieten van ons heerlijk buffet. Dit zal bestaan uit diverse gerechten (ook vegetarisch) en een desserten buffet.
De prijzen
Volwassenen (+12 jaar): 25 euro
Kinderen (6-12 jaar): 10 euro
Kinderen (-6 jaar): GRATIS
Inschrijven voor 7 april via
https://forms.gle/oDXEtjgxyBCdGiAC7
- Spring eens binnen bij VLOS
Affiche Lunch 24

De strijd is niet voorbij.

woensdag 22 september 2021

Samen met de hongerstakers van de Begijnhofkerk en de Brusselse universiteiten blijft VLOS vastberaden.

Er was opluchting op 21 juli, ontlading en hoop. Met steun van actievoerders, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties waaronder VLOS werd wanhoop doorbroken en leven boven alles gezet.  Na meer dan 60 dagen kwamen vrouwen en mannen ’zonder papieren’ met opgeheven hoofd uit de Brusselse Begijnhofkerk.

Een overwinning was het niet, maar de mogelijkheden die op tafel lagen, waren hoopvol. De hongerstakers zouden hun dossiers kunnen indienen, het ontvankelijkheidsonderzoek en de kosten (363 euro) zouden wegvallen, de criteria voor toekenning van recht op wettig verblijf (gezinssituatie, werk, aantal verblijfsjaren …) zouden ‘soepel’ gehanteerd worden. Zij kregen een kans om hun integratie, hun kwetsbaarheid, hun kwalificaties te doen erkennen. De problematiek van deze mensen zonder rechten lag opnieuw op de regeringstafel, federaal en regionaal. ‘Hier kan men niet meer onderuit’, dachten we.

Vandaag zijn de verwachtingen die we de eerste dagen na opschorting van de bezetting en hongerstaking koesterden, bijgesteld. “Officieel is er niets veranderd”, zegt A., één van de actievoerders. Met VLOS ontmoetten we haar op 18 augustus, in de schaduw van de Begijnhofkerk. “Er werden momenteel 63 dossiers ontvankelijk verklaard. Deze dossiers liggen nu op tafel bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Nog eens 60 dossiers zijn in voorbereiding”. Als we haar vragen of ze hiermee tevreden is, wikt ze haar woorden. “Onze dossiers opnieuw kunnen indienen, heeft rust gebracht. Maar Mahdi, de Staatssecretaris voor asiel en migratie, wil geen enkele belofte op papier. Wij hopen dat moeite zal gedaan worden om alle criteria grondig te bekijken, maar de toekenning van verblijfsrecht op basis van de interpretatie van criteria blijft heel arbitrair”.

Vrouwen en mannen als A. hebben hun hongerstaking opgeschort om met nog meer kracht hun recht, en het recht van de naar schatting 150.000 mensen zonder papieren, op verblijf, op werk, voort te zetten.

Midden alle solidariteit die rond dit recht op leven is ontstaan, zet VLOS haar acties voort. VLOS blijft mensen zonder papieren humanitair bijstaan. Maar samen met veel anderen steekt VLOS ook verder haar nek uit voor een menselijk beleid. Met de Coördinatie van Mensen zonder Papieren, met kunstenaars en studenten, met vluchtelingenorganisaties, syndicalisten en duizenden sympathisanten, wil VLOS daarom deelnemen aan de Nationale Betoging ‘We are Belgium too’ die zal plaatsvinden op zondag 3 oktober, om 14 uur, aan het Noordstation in Brussel. De eis is duidelijk: de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie die beslist op basis van duidelijke en transparante criteria.

Het is de hoogste tijd voor duurzame oplossingen!

De Belgische regering moet haar migratie- en asielbeleid herzien.

Artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen geeft aan dat mensen op basis van ‘buitengewone omstandigheden’ een regularisatie kunnen krijgen. Deze ‘buitengewone omstandigheden’ zijn niet transparant en bij niemand – behalve bij de Dienst Vreemdelingenzaken - bekend. Dit zorgt voor willekeur en duwt mensen in de status van ‘mens zonder papier’.

Een rechtsstaat veronderstelt een staat waarin burgers gelijke rechten hebben. Elke goede integratie in een rechtsstaat moet transparant en rechtvaardig verlopen. Dit vereist een duidelijke wet met duidelijke en transparante criteria, een onafhankelijke paritaire commissie én de gelijke behandeling van alle regularisatiedossiers.

wearebelgiumtoo_oproepmanifestatie

 

 

 

« Terug

Close