De Willy Wonka's van de 21ste eeuw

zondag 09 juli 2023

De ark van Noach was volgens Genesis 6-9 het vaartuig waarmee Noach en zijn gezin en veel dieren met hen de zondvloed overleefden. In het orthodox jodendom, christenfundamentalisme en moslimfundamentalisme gelooft men dat de ark van Noach historisch is. Er zijn tal van zoektochten ondernomen om de ark te vinden, maar er is nooit enig bewijs gevonden van haar bestaan.

...  

Wél mét bewijs... de Ark van VLOS, waar vluchtelingen ongeacht hun sociale, religieuze of politieke achtergrond welkom zijn. De steiger, op sommige weekdagen, voorzien van de vele winkeltassen om een gouden plaatsje te bemachtigen bij de kruidenier. Monden moeten gevuld worden...

Op deze ark heeft ook Mirela een slaapplaats... Zij is de vrouwelijke tegenhanger van Mister Proper: schrobt het dek schoon en boent met gouden handen. Zij is afkomstig van Albanië en is voor mij een even grote ster als Dua Lipa... 
Voorbije week zijn we samen, na een jarenlang traject, haar origineel reisvisum, paspoort gaan halen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), Pachecolaan 44 te Brussel.
De trein is altijd een beetje reizen... Zo zegt men... De vele uitgestippelde routes naar Fedasil, naar DVZ, naar ambassade, naar...
Koffers, vol gevoelens van onzekerheid en (wan)hoop.
De route van Brussel-Noord, langs de mooie Kruidtuin (Botanique) naar DVZ. Wij gingen met snelle tred naar de bestemming. Zij haalt méér dan 6 km/uur! Gehaast in het leven, nu 5 jaar. Jachtig, naar nieuwe definitie en betekenis.
Pachecolaan 44. De loketbediende bleek bij het ontbijt haar glimlach ingeslikt te hebben, wat mij niet zo prettig lijkt... Geen afspraak was mogelijk. De te bereiken persoon was niet aanwezig... Een té grote inkom, waar enkele zetels plaats bieden aan de vele wachtenden, biedt zelfs geen welkom aan... ik bedacht toen even dat deze zaal zou blinken als ze onder handen zou worden genomen door deze Albanese ster...

 Zo kwamen we van een kale reis terug... Op dat moment bleek ook dat veel treinen afgeschaft waren omwille van koper dat gestolen werd uit de kabels...
Het inslikken van een glimlach en het stelen van hebbedingen die geen echte meerwaarde hebben...
Maar... ZIJ bleef glimlachen, Mirela. De veerkracht die zij heeft, zoals zoveel arkbewoners, altijd, telkens opnieuw, op diatonische toon een dankjewel zeggen... ik kan er veel van leren...
Onderweg benoemt zij de schoonheid van de bossen en somt zij alle stations op: Dendermonde, Zele, Lokeren, Belsele, Sint-Niklaas... een gevolg van het vele treinen. De trein is altijd een beetje reizen ;-), hoe beladen de rit ook mag zijn...
En in Sint-Niklaas komt zij thuis... keert huiswaarts naar de Ark van VLOS waar iedereen recht heeft op een gouden ticket. De Willy Wonka's van de 21ste eeuw.

Even dit nog: het gouden ticket heeft zij intussen bemachtigd... 2de poging bij DVZ, deze week: méér dan waard. Een terugkeer naar de ark mét eigen paspoort. Goud voor deze Dua Lipa.

Geheel genegen, 

Matroos Nille

 

« Terug

Close