Haveloze vluchtelingen in de ogen kijken...

zondag 09 juli 2023

Lieve mensen.

De bel aan het VLOS-centrum gaat tot ’s avonds laat. Onze huisbewaarder Ali doet open.
Voor hem staat een uitgemergelde en doodzieke man uit Afghanistan, Kamran.
Kamran heeft een zware hoest en ondraaglijke tandpijn.
Daarnaast liep hij bij zijn eerst pushback aan de Evros-rivier tussen Turkije en Griekenland een vieze wonde aan zijn been op.
Na kort telefonisch overleg voert Ali hem naar de spoed van VITAZ.
De brave man heeft 4 maanden voordien asiel aangevraagd in België. Hij beschikt over een  bijlage 26, dit is een document waaruit blijkt dat hij wettig in het land is. Hij heeft een reële kans op asiel want hij is een Hazara.
Maar:
Hij heeft geen opvang van Fedasil, want hij is een alleenstaande man.
Hij heeft geen document waaruit blijkt dat hij recht heeft op medische zorg.
Hij heeft geen domicilie, dus geen recht op een oranje kaart waardoor hij recht heeft op werk.
Hij heeft geen rode Belfius-kaart NO SHOW waardoor hij zakgeld zou kunnen krijgen om zich te verplaatsen naar een advocaat, een interview bij de Dienst VreemdelingenZaken (DVZ) of het vluchtelingencommissariaat (CGVS) of om in Brussel bij de Legal Helpdesk een opvangplaats af te dwingen. Dit alles betaalt VLOS dagelijks aan deze doodarme sukkelaars.
Omdat al deze basisrechten niet werden vervuld, besloten verschillende niveaus van rechtbanken dat de mensenrechten geschonden worden in België.

VLOS heeft samen met partnerorganisaties overleg gepleegd met Fedasil in Gent,
maar kreeg geen steun. Nochtans is dit voor Fedasil verwaarloosbaar: één dag in het opvangnetwerk kost amper 45 euro. Met veel vrijwilligers doen wij dit werk maar het wordt door de overheid niet geapprecieerd omdat het een AANZUIGEFFECT heeft.
Alle centrumpartijen wakkeren zo de vreemdelingenhaat aan.
Waar gaan wij naartoe???

De “ongelijkheidsmachine” tussen arm en rijk draait steeds sneller, dixit Paul Goossens in zijn laatste boek. Het resultaat: oorlog, vluchtelingen, versnelling van de klimaatcrisis worden steeds erger. De Croo na de Europese top: “Industriële groei én migratie naar Europa verder beperken”. Waar gaan wij naartoe….?

Gelukkig: "België zit vol... met mensen die solidair durven zijn". www.belgiëzitvol.be :
de campagne van Vluchtelingenwerk Vlaanderen die VLOS voluit steunt.

Wil jij ons werk verder steunen opdat VLOS veel gestrande vluchtelingen en mensen zonder papieren aan hun rechten kan helpen?

Warme dank
Jozef

« Terug

Close