VLOS-stagiaires aan het woord

vrijdag 17 december 2021

Marlies (2de jaar sociaal werk - Artevelde)

“Op woensdag 17 november 2021 ging ik als stagiaire aan de slag bij vzw VLOS. Ik ben erg geboeid door andere culturen en talen, daarom koos ik binnen sociaal werk voor het specialisatiedomein migratie. Op die manier kwam ik voor mijn stageperiode terecht bij Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas.

Mijn eerste week bij VLOS opende voor mij een nieuwe wereld. In de media wordt de vluchtelingencrisis uitvoerig besproken, maar krijgen we vaak een erg eenzijdig beeld van deze problematiek. Als toekomstig sociaal werker is het belangrijk om een meer genuanceerde /realistische kijk te krijgen op de werkelijkheid. VLOS biedt mij de kans in contact te komen met de doelgroep en met hen in dialoog te gaan over hun belevenissen.

Een grote meerwaarde van VLOS is de laagdrempeligheid. Mensen kunnen zonder afspraak binnenspringen met allerlei vragen. Voor de doelgroep lijkt mij dit de meest doeltreffende aanpak. Er verandert voor deze mensen dagelijks zo veel, het is dan ook goed dat de deuren van VLOS steeds openstaan om hen te ontvangen.

Daarnaast heerst binnen de organisatie een grote gelijkwaardigheid onder vrijwilligers, stagiaires en cliënten. Ook naar de behulpzaamheid en de strijdlust om iets te veranderen aan de situatie kijk ik met grote bewondering. Jozef en de andere vrijwilligers doen ontzettend veel voor de cliënten van VLOS.

Tot slot ben ik heel erg dankbaar dat ik als stagiaire mag langskomen bij VLOS. Het is een leerrijke en warme plek.”

 

Hanen (3de jaar orthopedagogie - AP)

“Ik doe stage bij vzw VLOS (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) die werd opgericht in december 1997. VLOS is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zich inzet voor vluchtelingen zonder wettig verblijf, ongeacht hun herkomst of politieke of religieuze overtuiging. VLOS biedt hen hulp voor huisvesting, voeding, kleding, allerlei kosten …, maar tracht hen vooral perspectief te geven op een menswaardige toekomst door hen te begeleiden in de administratieve papierwinkel om een wettig verblijf te verkrijgen.

Als stagiaire bij VLOS word ik erg goed in het team opgenomen. Ik kan altijd terecht bij mijn collega’s en als ik iets niet weet, krijg ik veel uitleg. Dit geeft mij een gevoel van zelfzekerheid waardoor ik nog beter hulp kan bieden aan de cliënt en mijn collega’s. Ik neem veel initiatief op mijn stageplaats. Mijn takenpakket is echt variabel en wordt nooit saai.

Bij VLOS heb ik elke dag het gevoel dat ik een sprankeltje hoop voor iemand kan zijn: door te tolken voor iemand of een probleem te helpen oplossen.

Bij VLOS begint mijn dag altijd goed wanneer ik iedereen zie klaar staan ​​om mensen te helpen. We zien veel verschillende culturen, nationaliteiten, religies, normen en waarden, maar alle cliënten worden gelijk behandeld.

Het is indrukwekkend om te zien hoeveel steun en hulp de cliënten krijgen van de VLOS-vrijwilligers: gratis, belangeloos en onvoorwaardelijk.”

« Terug

Close