Dagelijkse kost in VLOS – 24 maart 2024

zondag 07 april 2024

De weigering om mannelijke asielzoekers sinds oktober 2021 opvang te geven is een schande voor België. En dan nog durven liegen dat er te veel aanmeldingen zijn.

In 2023 was er een daling van 9%! Asielmigratie is slechts een fractie van arbeidsmigratie naar ons land.
Maar Vivaldi met Nicole De Moor zet door en Vlaams Belang wordt sterker…
ALLEENSTAANDE MANNEN worden zwaar gediscrimineerd op verschillende vlakken:
1e opvangbeleid, 2e regularisatie, 3e moeilijke gezinshereniging, 4e medische zorgen.
Samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VwV) klaagt VLOS dat reeds tweeënhalf jaar aan.
Ondertussen blijft VLOS helpen om de grootste noden te lenigen.

1e  - Musa slaapt in de keuken van het VLOS-centrum en Fariq boven op de tweede verdieping. Enkele andere mannen slapen in ons doorgangshuis en nog enkele in ons voedselmagazijn. Vier mannen brengen de hele winter door in een autobox.
Veel Palestijnen slapen op een matras bij hun landgenoten…
VLOS geeft hen voeding, kleding en medische zorgen. We volgen hun asielprocedure op in samenwerking met onze advocaten. We geven hen de nodige financiële steun en een administratief adres.
VLOS eist opvang via advocaten van Legal Helpdesk (VwV) in Brussel.
Een schande voor België terwijl Nederland vorig jaar reeds een spreidingsplan heeft goedgekeurd. Bij ons is dit opgenomen in de opvangwet en moet het alleen geactiveerd worden over 585 Belgische gemeenten, maar Vivaldi en de staatsecretaris blijven hen op straat zetten! Na ruim 9000 veroordelingen en dwangsommen blijven 3400 daklozen nog op de wachtlijst staan en moeten ze minstens nog zes maanden wachten. Schande, een rechtsstaat onwaardig!

2e - Regularisatie na lang verblijf.
Harde helpers zoals Abdoul en mijn rechterhand Attiq, die hier reeds meer dan 10 jaar verblijven, krijgen een negatief advies.
Zij hebben allebei een werkgever die hen direct wil tewerkstellen. Heel pijnlijk, een schande.
Wij kennen tientallen mensen die volledig geïntegreerd zijn en waar onze arbeidsmarkt naar smeekt.

3e - Gezinshereniging is een mensenrecht maar dit wordt enorm moeilijk gemaakt. Twee jaar wachten, telkens opnieuw proberen én veel geld betalen! België verplicht de familie van erkende vluchtelingen om zich fysiek aan te melden bij de Belgische ambassade. Waarom niet zoals in andere EU-landen via e-mail? En wat met Gazanen? Een echte schande.

4e - Medische zorgen.
Bij VLOS zoekt een medisch team van drie vrijwilligers en twee dokters een oplossing voor elke vraag. Na zes maanden op straat te moeten leven, hebben velen mentale en psychische kwetsuren! Heel pijnlijk.

Het beleid heeft de humanitaire plicht te zoeken naar oplossingen voor deze vier pijnpunten en hiervoor de nodige omkadering te bieden, maar verzuimt aan deze plicht.

En dan is er nog de grote woningnood voor alle mensen in armoede waaronder veel nieuwkomers die wij broodnodig hebben voor de toekomst van onze kinderen. Schande voor Vlaanderen. Ook hiervoor strijdt VLOS als erkende Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen samen met het Netwerk Tegen Armoede.

Wij allen hebben de sleutel in handen voor een veilige, gezonde toekomst voor allen.
Mijn stemadvies: kies voor MENSELIJKHEID (https://11.be/ samen met VwV en Caritas International).

Solidaire groeten,

Jozef

VLOS

« Terug

Close