VLOS-Lunch 2024

Op 14 april 2024 is het weer tijd voor onze jaarlijkse lunch!
Vanaf 11u30 kunnen jullie komen genieten van ons heerlijk buffet. Dit zal bestaan uit diverse gerechten (ook vegetarisch) en een desserten buffet.
De prijzen
Volwassenen (+12 jaar): 25 euro
Kinderen (6-12 jaar): 10 euro
Kinderen (-6 jaar): GRATIS
Inschrijven voor 7 april via
https://forms.gle/oDXEtjgxyBCdGiAC7
- Spring eens binnen bij VLOS
Affiche Lunch 24

VLOS erkend als ‘Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen’ (VWAHWN)

zaterdag 07 januari 2023

Het totaal aantal erkende verenigingen in Vlaanderen werd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgetrokken van 52 tot 58. VLOS diende in april 2022 een aanvraag in, ontving in juli een inspectiebezoek en kreeg eind november het goede nieuws: “Vanaf 1 januari 2023 is VLOS erkend als ‘Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen’ voor onbepaalde duur“.

Dit is een ware erkenning voor het waardevolle werk dat VLOS doet voor mensen in armoede en mensen zonder wettig verblijf. Deze erkenning biedt kansen voor de verdere professionalisering van onze werking. “Een VWAHWN moet een warme ontmoetingsplaats zijn voor mensen in armoede, maar ook veel meer dan dat. Participatie van mensen in armoede bij het beleid is van cruciaal belang. Armoede effectief bestrijden lukt pas als rekening gehouden wordt met drempels die een doorsnee middenklasser niet altijd ziet”, aldus minister Dalle. Participatie is één van de speerpunten in het armoedebestrijdingsbeleid van de minister.

Algemeen coördinator van het Vlaamse Netwerk tegen Armoede (NtA), Heidi Degerickx, verwoordt het zo: “Gewoon mens mogen zijn … geen speciale behandeling, maar gewoon kansen en mogelijkheden krijgen om op een menswaardige manier te kunnen leven … grondrechten realiseren mét en vanuit de ervaringen van mensen in armoede zelf. Want armoede is een onrecht. Een VWAHWN geeft vandaag mensen in armoede een stem en een gezicht waar zij zelden of nooit gehoord worden, namelijk in beleidsprocessen op lokaal en Vlaams niveau die structurele armoedebestrijding tot doel hebben.”

VLOS was in het verleden - van 2006 tot 2009 -ook reeds erkend als VWAHWN. De werkbelasting werd voor VLOS echter te groot, maar VLOS bleef sindsdien wel lid van het NtA. Samen met de steun van het NtA en van de partnerorganisaties van Sint-Niklaas, verenigd in Polsslag, willen we ons opnieuw profileren als VWAHWN. Dankzij een financiële toelage, verbonden aan deze erkenning, kan VLOS een betaalde werknemer in dienst nemen. Een vacature hiervoor vind je in deze nieuwsbrief.

Dit moet VLOS de kans geven om naast het vele werk van talrijke vrijwilligers extra aandacht te schenken aan volgende 6 criteria:

  1. de nodige instrumenten inzetten om armen te blijven zoeken;
  2. samenkomsten en ontmoetingen van armen en niet-armen organiseren;
  3. de geëigende methodieken hanteren om het proces te ondersteunen waarbij aan armen het woord wordt gegeven;
  4. werken aan maatschappelijke emancipatie van armen door hen informatie en vorming aan te bieden;
  5. werken aan verandering van maatschappelijke structuren door thematisch te werken;
  6. de dialoog met de samenleving en het beleid realiseren door dialoogwerkgroepen op te zetten om participatie in het beleid mogelijk te maken.

Deze 6 criteria moeten door een intern kwaliteitsbeleid opgevolgd worden.

Een hele boterham dus, maar we willen deze kans beschouwen als een springplank om onze organisatie sterker en beter op de kaart te zetten. De doelgroep van VLOS bestaat vooral uit mensen zonder wettig verblijf, maar ook alle mensen in armoede krijgen in VLOS een luisterend oor en worden indien nodig doorverwezen naar partnerorganisaties of stedelijke diensten. Bovendien is iedereen welkom in de VLOS-bazar waar voor zeer lage prijzen kleren, speelgoed en huisraad kunnen gekocht worden.

Kortom, 2023 wordt voor VLOS een boeiend en uitdagend jaar om de toenemende hulpvragen van mensen op de vlucht te blijven begeleiden, en om zich expliciet te ontplooien als VWAHWN … een jaar waarin we dus uiteraard op ieders steun blijven rekenen.

Help ons helpen!

 

Frank Van Wolvelaer

Bestuurslid VLOS vzw

Bekijk hier de reportage "VLOS in Sint-Niklaas erkend als 'organisatie waar armen het woord nemen'"

« Terug

Close