BBB-plus

BBB+

NAAR OPVANG- EN ORIËNTATIEHUIZEN VOOR MENSEN ZONDER PAPIEREN

VOOR WIE

Mensen zonder wettig verblijf (3de landers[1]) die vastgelopen zijn in hun migratieproces en bereid zijn om verschillende pistes te onderzoeken om tot een duurzaam toekomstperspectief te komen.

Opvangvoorwaarde: bereid zijn om begeleiding te aanvaarden 

WAT

BED, BAD, BROOD

+ BEGELEIDING

Sobere, menswaardige opvang 24u op 24, 7 dagen op 7

 

Zonder tijdslimiet

 

In een sfeer van Rust, Ruimte en Respect

 

Persoon draagt mee verantwoordelijkheid voor het samenleven met de andere bewoners.

Juridische en psycho-sociale begeleiding

via oriëntatiegesprekken:

  • vanuit het verhaal van de persoon
  • op maat en tempo van de persoon
  • samen haalbare stappen blijven zetten

Twee vragen staan centraal:

  1. Is wettig verblijf in België mogelijk?
  2. Welke drempels moet je over om veilig te re-integreren in het land van herkomst of een 3de land?

 

DOOR WIE

NGO’s organiseren de opvang, begeleiding en selectie. De begeleiders werken samen met alle nodige organisaties (overheden en andere NGO’s).

Lokale en/of regionale[2] overheden financieren.

#STRAATNAARTOEKOMST

De straat is nooit een deel van de oplossing, maar altijd een deel van het probleem.

 [1] Een derdelander is een persoon met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Ook staatlozen worden als derdelander aanzien.

[2] In de Vlaamse Gemeenschap zijn de CAW’s aangewezen partners.

Close