Het moreel failliet van Europa

woensdag 09 september 2020

"Ik schreef volgend artikel 5 jaar geleden. Aan de hier beschreven tragedie is geen einde gekomen. Het is geen nieuws meer. We zijn eraan gewend geraakt.

De foto van Aylan Kurdi, het verdronken jongetje, aangespoeld op de Turkse kust, ging de wereld rond en bracht een schokgolf van medelijden, verontwaardiging, boosheid en schaamte teweeg.

Sinds 5 jaar zijn reeds meer dan 20.000 vluchtelingen verdronken in de Middellandse Zee."

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vluchtelingencrisis in Europa            29 augustus 2015

Europa maakt nu de grootste vluchtelingencrisis sinds de tweede wereldoorlog mee. Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht.
Enerzijds zijn de gewapende conflicten en oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika daarvan de oorzaak en anderzijds zijn de migratie- en vluchtelingenstromen het antwoord op de ernstige en ongelijke verdeling van rijkdom en welvaart in de wereld. Het laat zich niet aanzien dat die oorzaken zullen veranderen. De vluchtelingenstromen zullen nog toenemen.

Op tv zien we dagelijks de beelden van zinkende bootjes op de Middellandse Zee - dit jaar zijn reeds meer dan 2500 mensen verdronken - en van opgejaagde vluchtelingen die over land de grens met Hongarije en zo de EU trachten te bereiken, met als trieste hoogtepunt de 71 gestikte personen in een koelwagen van mensensmokkelaars.

Mensonwaardige omstandigheden in de vluchtelingenkampen in Libanon, Turkije en Jordanië, waar ze o.a. uit Syrië en Irak beland zijn, drijven de sterksten onder hen naar Griekenland waar ze van de regen in de drop belanden. Ze willen zo snel mogelijk verder Europa in en botsen dan op de grenscontroles van de volgende landen.

Even mensonwaardige toestanden met oorlog, terreur en hopeloze armoede drijven mensen uit o.a. Eritrea, Somalië en Nigeria naar Libië aan de Middellandse Zee om van daaruit door mensensmokkelaars op weg gezet te worden in gammele onzeewaardige bootjes naar Italië en Spanje.

En wat doet Europa ?
In mei geraakten de afzonderlijke Europese staten het niet eens over de opvang en verdeling van 40.000 gestrande vluchtelingen in Italië en Griekenland! Sommige landen stellen zelfs het Schengenverdrag in vraag dat vrij verkeer oplegt van personen in de 18 daartoe toegetreden landen van de EU. Ze willen zelf hun grenzen bewaken en bepalen hoeveel vluchtelingen ze toelaten. Ze willen zo nodig hekken bouwen en hun grenzen (hun achterdeur) op slot doen!

Uit wanhoop zetten vluchtelingen zelfs hun leven op het spel om hier te geraken. Europa kan dan niet opzij kijken en moet zijn grenzen openen, dit is een morele must! Dat kan door humanitaire visa te geven aan haar buitengrenzen, door te zorgen voor normale transportmogelijkheden zodat mensen geen levensgevaarlijke tochten moeten ondernemen en mensensmokkelaars buitenspel gezet worden, en ten slotte door hier voldoende goed ingerichte opvangplaatsen te voorzien, waarna een ruimhartige asielprocedure kan gestart worden.

Europa moet meer aan resettlement doen: het moet de meest kwetsbare personen zoals gezinnen en alleenstaande vrouwen met kleine kinderen, ouden van dagen en zieken, die hier niet op eigen kracht kunnen geraken, zelf in de kampen gaan halen en hier asiel verlenen.

We moeten ons ontdoen van het doemdenken dat vluchtelingen uit het Midden-Oosten hier de Islam willen vestigen en de Westerse cultuur vernietigen. Mensen vluchten niet om Europa te veroveren, wel om in vrede een normaal leven op te bouwen.

Europa moet het geweer van schouder veranderen, positief en niet repressief op de vluchtelingencrisis reageren. En voor wie meer economisch denkt: het is beter miljoenen te besteden aan opvang dan aan het vergrendelen van de buitengrenzen en mensen gedwongen te doen terugkeren. Europa vergrijst, de volgende decennia zullen we veel jonge mensen nodig hebben en die zullen van buiten Europa moeten komen.

Kan er dan niets gedaan worden buiten Europa? Natuurlijk wel.

Steun de buurlanden zoals Libanon, Turkije, Jordanië en Marokko, die vluchtelingen door de enorme toevloed noodgedwongen in miserabele tentenkampen opvangen. Maak van die kampen a.h.w. dorpen met huizen met alle nutsvoorzieningen, met een school en een ziekenhuis, zodat mensen daar kunnen leven in afwachting op een dag naar hun land terug te keren.

Er is ook werk aan de winkel voor de Verenigde Naties: corrupte leiders van armere landen zouden met sancties op hun verantwoordelijkheden moeten gewezen worden, want zij werken migratie- en vluchtelingenstromen in de hand. De wapenhandel zou aan banden moeten gelegd worden want hij is een kanker die oorlogen bestendigt. De olierijke Golfstaten zoals Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zouden ook materieel en financieel moeten zorgen voor opvang van vluchtelingen. "Zouden, zou, zouden..." dat is theorie. Hoe naïef moet men zijn om te denken dat dit mogelijk is?

Concluderend: Er is meer herverdelende solidariteit nodig. Wie het geluk heeft geboren te zijn in het welvarend gedeelte van de wereld kan daarop geen rechten laten gelden. Hij mag zijn hoge levensstandaard niet veilig stellen ten koste van wie dat ontbeert. De aarde behoort aan allen.
Fort Europa mag zijn grenzen niet sluiten voor de in nood verkerende vluchteling.

 

                                                                                                                                 Piet Willems

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Hoe gaat het er nu anno 2020 aan toe aan de grenzen van Europa?

Op de Griekse eilanden zitten duizenden vluchtelingen geblokkeerd  in erbarmelijke omstandigheden in overvolle noodkampen.

In het kamp Moria op Lesbos, waar maar plaats is voor 3.000 personen, zitten 15.000 personen waaronder veel vrouwen en kinderen. Daar is vannacht 8 september brand uitgebroken die het grootste deel van het kamp in de as heeft gelegd. Allen moesten het kamp ontvluchten, dwalen nu rond op het eiland en kunnen nergens heen!

Jarenlang negeerde Europa de roep om hulp en werden de vluchtelingen slechts mondjesmaat geëvalueerd (België heeft onlangs 18 minderjarigen laten overkomen). Dat nu ook Covid 19 gemeld wordt, maakt de toestand dramatisch.

In de Egeïsche Zee worden nu vluchtelingen in gammele bootjes brutaal door de Griekse kustwacht teruggedreven naar Turkije. Ze worden bestolen, op een vlot gezet en in de steek gelaten; slachtoffers daarvan dachten dat ze zouden vermoord worden.

De EU zegt niets te kunnen doen omdat Griekenland soeverein is in zijn territoriale wateren. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen loofde Griekenland een half jaar geleden nog als het schild dat de grenzen van Europa beschermde!

Asielzoekers worden vaak naar Turkije gedeporteerd zonder hun asielaanvraag te onderzoeken wat flagrant tegen de bepalingen van de Conventie van Genève is.

Reddingsacties door ngo-schepen op de Middellandse Zee worden tegengewerkt. Noodsignalen van vluchtelingen opgevangen door Europese kustwachten worden genegeerd. Schepen met geredde vluchtelingen aan boord krijgen geen toelating om aan te meren in Maltese en Italiaanse havens; zo ligt een Deense tanker al langer dan 1 maand dicht bij Malta voor anker met 27 ''geredden'' zonder voldoende eten, drinkbaar water en medische bijstand.

Voeg daarbij de coronacrisis die als excuus gebruikt wordt om de grenzen van Fort Europa nog strikter te sluiten.

Het aanvankelijke moedige "wir schaffen das" van Angela Merkel wordt nu door velen als een naïeve vergissing bestempeld.

 

In Europa heerst al langsom meer onverschilligheid. Dit is een regelrechte schande! Dit is niet mijn Europa.

 

Piet Willems 

9 september 2020   

 

« Terug

Close